Obavijest proizvođačima presadnica kupusnjača 12.02.2019.

Početkom  travnja kad prođe opasnost od mrazeva presađuju se presadnice ranih kupusnjača na otvoreno. Presadnice za ranu proizvodnju uzgajaju se u zaštićenim prostorima (plastenici, staklenici, visoki tuneli…), a potrebno je 5 do 6 tjedana da razviju 4-5 listova da se mogu presaditi na otvoreno. Najpogodnije temperature za nicanje presadnica su 18-20 Cᵒ, nakon čega kratko vrijeme treba temperaturu spustiti na 7-9 Cᵒ, da očvrsnu, a nakon toga poželjne su temperature od 15 do 18 Cᵒ. 

Presadnice se mogu  proizvoditi u kontejnerima ili na gredicama. Prednost uzgoja u kontejnerima je što se omogućuje presađivanje presadnica sa grudom supstrata na korijenu, pa biljke presađene na otvoreno ne doživljavaju stres i  nastavljaju kontinuirani rast. Nekoliko dana prije presađivanja, potrebno je zatvoreni prostor prozračiti i  držati ga otvorenim, kako bi se biljčice što bolje prilagodile vanjskim uvjetima. Za kontejnerski uzgoj koriste se gotovi supstrati dobrih vodozračnih odnosa, visoke vododržnosti i sadržaja hranjivih tvari u pravilu dostatnih za potpuni razvoj presadnica. Sjetva na gredicu obavlja se u redove ili širom uz utrošak 2-3 grama sjemena/m².

Prilikom sjetve ili nakon sjetve  zaštita od bolesti polijeganja rasada i truleži korijena i korijenovog vrata (Pythium spp., Phytophtora spp.) može se provesti primjenom preparata na osnovi djelatne tvari propamokarba:

Previcur energy (Pythium spp., primjena u kupusu, cvjetači, brokuli)  – prilikom sjetve u količini od 3ml/m², a druga primjena nakon dva tjedna u količini 3 ml/m², uz primjenu 2-4 l vode po m² tretiranja.

Proplant (Pythium spp., Phytophtora spp., primjena u kupusu, kelju, kelju pupčaru, kineskom kupusu, cvjetači, brokuli) – zalijevanje biljaka 0,2% otopinom (20ml/10 l vode – 100 ml/biljci) nakon nicanja biljaka. Sredstvo se na ovaj način i za ovu namjenu može primijeniti maksimalno 2 puta u razmaku od 7-10 dana.

Za proizvodnju presadnica povrća, koje će se sijati kasnije u zatvorenom prostoru može se provesti dezinfekcija tla primjenom pripravka  Basamid granulat (dazomet)  u količini od 40-50 g/m² ovisno o tipu tla.  Primjenjuje se najmanje 42 dana prije sjetve uz uvjet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

 

Pripremi za ispis