Hrvatska mreža izvjestitelja u „DriDanube“ projektu – karte suše

Projektna grupa „DriDanube“ održala je sastanak u Brnu, Češka, 23. i 24.01.2019. na kojem se govorilo o funkcioniranju mreže izvjestitelja u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji i Republiki Srpskoj, te se razmatrala budućnost mreže izvjestitelja nakon završetka projekta.

Anketne upitnike u Hrvatskoj isupnjava ukupno 48 izvjestitelja, pri čemu su to motritelji DHMZ-a, djelatnici Upravnih odjela, te djelatnici Ministarstva poljoprivrede koji su raspoređeni po cijelom području Republike Hrvatske. Detaljnije o projektu se može naći na web stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda http://meteo.hr/istrazivanje.php?section=projekti&param=projekti_u_tijeku&el=dridanube, a sam proces izvješćivanja je na poveznici  http://klima.hr/razno/projekti/DriDanube_upute_izvjestavanje.pdf.

Dobiveni podaci osnova su za kreiranje karata suše i interpretiranje podataka koji su dobiveni redovitim slanjem „anketnih upitnika“, tj. izvješća.

Valja istaći da je rad hrvatskih izvjestitelja pohvaljen i uzet kao primjer kvalitetnog izvješćivanja, a dobiveni parametri uzeti su kao vjerodostojni u izradi karata suše.

Primjer karte – Hrvatska

          ,

Georg Gal, dipl. ing agr.

Pripremi za ispis