Upis u Upisnik šumoposjednika

U upisniku se vode podaci o šumoposjedniku: njegovom prebivalištu, šumskom posjedu, žiro-računu šumoposjednika, članovima obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva, isplaćenim sredstvima i datumu upisa i ispisa šumoposjednika i članova gospodarstva.

Podaci iz upisnika koriste se u provedbi mjera šumarske politike za vođenje statistike, te su kao takvi zaštićeni i mogu ih koristiti samo službene osobe, i to ograničeno, ovisno o potrebi za koju se podaci pregledavaju.

Prednosti upisa u Upisnik šumoposjednika  su; mogućnost korištenja potpora iz nacionalnih i Europskih fondova, smanjeno administriranje i troškovi, korištenje sredstava iz fonda za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ), legalitet na tržištu te pružanje usluga u turizmu.

Zahtjev za upis u Upisnik šumoposjednika od 03.listopada 2018.godine dostavlja se Hrvatskoj poljoprivredno šumarskoj-savjetodavnoj službi.

Zahtjev za upis u Upisnik šumoposjednika čine : ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik šumoposjednika, preslika osobne iskaznice i kartice žiroračuna, vlasnički i posjedovni list za katastarsku česticu koja se prijavljuje u Upisnik šumoposjednika, a za pravne osobe je još potrebno dostaviti presliku potpisnog kartona i izvod iz sudskog registra.

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik i zahtjeva za ispis iz Upisnika plaća se upravna pristojba u iznosu od 70,00 (sedamdeset) kuna po Tar. Br.1. i Tar.br.2. stavku 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17 i 37/17), na temelju Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16).

O upisu u Upisnik, Hrvatska poljoprivredno šumarska-savjetodavna služba donosi Rješenje i dodjeljuje matični identifikacijski broj šumoposjednika (MIBŠ), nakon čega slijedi izdavanje

»Iskaznice šumoposjednika« koja vrijedi uz osobnu iskaznicu, a na zahtjev šumoposjednika, iskaznica se može izdati i članu njegovog obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva.

Slika 1. Iskaznica šumoposjednika

Važna napomena za sve šumoposjednike koji se žele upisati u Upisnik šumoposjednika je da obrate pažnju na odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju i odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje se tiču predmetnog upisnika.

Ivana Kovač, dipl.ing.šum.
stručna savjetnica za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis