Program gospodarenja za gospodarsku jednicu „Kninske šume“.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Podružnica Šibensko-kninske županije organizira uvodno predavanje za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jednicu „Kninske šume“

Gospodarska jedinica „Kninske šume“ obuhvaća sljedeće katastarske općine:

Biskupija, Cetina, Civljane, Kijevo, Knin, Kninsko polje, Orlić, Polača, Ramljane, Riđane, Turić, Uzdolje, Vrbnik, Zvjerinac

Uvodno predavanje  za navedeni Program gospodarenja održati će se 07. studenog 2018. u 11.00 h u općinskoj vijećnici općine Biskupija, na adresi: Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2.

Pozivamo šumoposjednike, predstavnike javnih institucija i zainteresirane građane da se odazovu pozivu te svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa.

Predavači: Ivan Mahnić dipl.ing.šumarstva (Lipov gaj d.d. Izvođač radova) i Ksenija Franulović dipl.ing.šumarstva (HPŠSS)

Pripremi za ispis