Obavijest ratarima 26.10.2018.

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova, Jesensku zaštitu protiv korova moguće je provesti nakon sjetve i prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Alister Grande, Alister New, Filon 80 EC, Stomp 330 EC, Pendigan EC, Stomp Aqua, Tolurex SC, Tornado Forte SC.

Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti iznad 0 °C.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis