Obavijest proizvođačima češnjaka 15.10.2018.

Optimalno je vrijeme sadnje jesenskih kultivara češnjaka i luka. Kako češnjak ne podnosi monokulturu tj. ponovljenu sadnju na istoj parceli a niti kao prethodne kulture srodni luk i poriluk , poželjno ja da razmak u ponovljenoj sadnji bude  5 godina. Na taj način smanjuje se napad štetnika i bolesti.

Preventivno se prije sadnje protiv zemljišnih štetnika može primijeniti granulirani insekticid Force 1,5 G koji se primjenjuje u redove  za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha.

Za suzbijanje korova nakon sadnje i nicanja kulture mogu se primijeniti neki od herbicida:

Stomp 330 E , Stomp Aqua,  Filon 80 EC, Lentagran 45 WP, Challenge 600 (prije nicanja kulture) i dr.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

Sanja Vuković dipl. ing. agr.
sanja.vukovic@savjetodavna

Pripremi za ispis