Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

HPŠSS će na taj način po prvi puta biti u mogućnosti za maslinu dati kompletnu agrotehniku, uz gnojenje, rezanje, navodnjavanje, zaštitu i čuvanje ploda, a to je berba tj. određivanje optimalnog vremena berbe maslina.

Optimalna tehnološka zrelost ploda maslina ovisi o sorti i području uzgoja. Tim projektom ispitat će se tehnološka zrelost sorata maslina Istre, Hrvatskog Primorja – Kvarnera i Dalmacije u njihovom području uzgoja.

U tu svrhu savjetodavci su počeli uzorkovanje ploda maslina na terenu u maslinicima OPG-ova, koji su spremni na takvu suradnju, i to od sredine rujna pa sve do maksimalnog sadržaja ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 20. studenoga 2018.

Uzorkovanje se obavlja svakih 10-tak dana na početku praćenja tehnološke zrelosti maslina, a kako će se približavati vrijeme fiziološke zrelosti maslina tijekom studenoga, uzorkovanje je predviđeno svakih 5 dana, jer su tada, ovisno o mnogim čimbenicima (temperatura, vremenske prilike i dr.) moguće svakodnevne velike promjene u maslinama. Tako će se uzorkovanje ukupno provesti u 8 rokova, na 6 uzgojnih područja Jadranskog priobalja: Istra, Hrvatsko Primorje, Sjeverna Dalmacija – Zadarska županija, Sjeverna Dalmacija – Šibensko-kninska županija, Srednja Dalmacija s otocima Hvar, Brač, Šolta te Južna Dalmacija (Konavli) s otokom Korčula.

Analiza plodova maslina obavljat će se u laboratoriju tvrtke NIR ANALIZA d.o.o. u Zagrebu, koja je za to kompetentna, a rezultati i preporuke o optimalnom roku početka berbe bit će dostupni maslinarima i kontinuirano će se objavljivati na mrežnoj stranici HPŠSS.

mr. sc. Višnja Šimunović
načelnica odjela za hortikulturu