Pojava lisnog minera zmijolikih mina u vinogradima

Obilazeći vinograde tijekom kolovoza teško je bilo ne primijetiti pojavu zmijolikih mina na lišću na brojnim trsovima. Radi se o oštećenjima lista od lisnog minera zmijolikih mina Phyllocnistis vitegenella (Clemens).

Ovaj je štetnik podrijetlom iz Sjeverne Amerike. Na području Europe pojavio se najprije u Italiji, potom u Sloveniji i Švicarskoj. U Hrvatskoj je primijećen 2010. godine na području Istre, a potom i u Međimurju, 2015. godine. U Hrvatskom zagorju do ove godine nije bilo jače pojave.

Štetnik se hrani se na listovima biljaka roda Vitis. Prezimljuju odrasli leptiri ispod kore trsa. U proljeće ženke odlažu jaja na gornju stranu listova iz kojih izlaze gusjenice koje se ubušuju u list. Hrane se parenhimom lista te čine hodnike tj. mine. Prve mine vidljive su tijekom svibnja. Gusjenice se kukulje unutar mine, potom izlaze leptirići nove generacije.

Ovaj kukac ima četiri generacije godišnje.

Foto: Sanja Gregurić

Lisni miner zmijolikih mina nije ekonomski značajan štetnik, međutim, ukoliko je velik broj mina na listu, smanjuje se asimilacijska površina lista, što se negativno odražava na kvalitetu grožđa. U slučaju izuzetno jakog napada može doći i do defolijacije trsa.

Za sada nema registriranih insekticida za suzbijanje ovog štetnika, ali na njega dobro djeluju pripravci za suzbijanje grozdovih moljaca i američkog cvrčka. Zbog činjenice da na njega dobro djeluju navedeni insekticidi, ovaj štetnik ne bi trebao predstavljati veliku opasnost za naše vinograde. Ipak, postoje vinogradi koji se ne tretiraju insekticidima – direktno rodeći hibridi, slabo održavani vinogradi, zapušteni vinogradi i sl. Takvi vinogradi predstavljaju opasnost za daljnje širenje ovog štetnika. U prilog tome ide i činjenica da se ipak preko Istre i Međimurja već proširio do Zagorja.

                                                                                                              Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.,
viša stručna savjetnica za zaštitu bilja

 

Pripremi za ispis