Štete od viline kosice na lucerni

Nema korijen ni list, ne vrši fotosintezu, pa koristi hranu svog domaćina parazitirajući na njemu. Tankim nitima se ispreplete oko domaćina i sisaljkama (haustorijima) prodire u provodne snopove i koristi asimilate biljke.

Slika 1. Početak parazitacije na lucerni (foto: Ceranić M.)

Slika 2.  Širenje viline kosice po biljci (foto: Ceranić M.)

Slika 3. Širenje viline kosice po usjevu lucerne (foto: Ceranić M.)

Sjeme viline kosice je sivkasto-crno, sitno. Proklije samo ako se nalazi u plitkom sloju tla, a za klijanje je potrebna vlaga.  U nepovoljnim vremenskim uvjetima zadržava klijavost 10-20 godina. Klijanac koristi rezerve iz sjemena, može narasti 2,5-7 cm. Kad pronađe domaćina obavija se oko njega i počinje parazitaciju. Stabljika je veoma tanka crvene boje Širi se na okolne biljke i može pokriti površinu od 3 m². Tijekom ljeta cvijeta (bjelkasti, žućkasti, krem ili crvenkasti cvjetovi). Cvjetovi su dvospolni ugodnog mirisa , pa su primamljivi pčelama zbog nektara i peluda. Svježa biljka nije preporučljiva za ispašu stoke. U kasnu jesen donosi plod (tobolac) svaki sa 3-4 sjemenke. Jedna biljka može proizvesti do 15000 sjemenki, najčešće oko 2000.

Slika 4. Vilina kosica u cvatnji (foto: Ceranić M.)

Mjere suzbijanja

Vilina kosica predstavlja veliki problem, jer se vrlo brzo širi, parazitira na različitim biljnim vrstama i  parazitacijom pokriva veliku površinu, a osim sjemenom razmnožava se i vegetativno, te ju je kad se pojavi vrlo teško iskorijeniti. Suzbijanje se provodi kombinacijom nekemijskih i kemijskih mjera:

– duboko oranje čime sjeme viline kosice dolazi u dublje slojeve tla i ne može pronaći biljku domaćina

– sjetva kultura u plodoredu koji nisu domaćini viline kosice (žitarice, kukuruz)

– sjetva certificiranog sjemena lucerne

– kasnija sjetva biljaka kada se stvaraju nepovoljni uvjeti za nicanje viline kosice (nedostatak vlage)

– košnja i  sprečavanje osjemenjivanja viline kosice na uvratinama, međama, kanalima, pristupnim putevima..

– primjena herbicida

Kemijsko suzbijanje viline kosice

KERB 50 W (propizamid)

– primjenjuje se u količini od 4-5 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha

– primjenjuje se u rano proljeće (nakon prve kosidbe) kad vilina kosica počinje nicati

– suzbijanje je učinkovitije ako nakon prskanja padne kiša

– sredstvo se smije primijeniti samo jednom godišnje na istoj površini

REGLON 200 SL, QUAD-GLOB 200 SL (dikvat)

– primjenjuje se u količini 2 – 2,5 l/ha (200 -250 ml/1000 m2) uz utrošak vode 300 – 500 l/ha (30 – 50 l vode/1000 m2)

– potrebno je tretirati samo ograničeno napadnuto područje uz ostavljanje zaštitne zone oko tretiranog područja

– ako je napadnuto područje prošireno, potrebno je tretirati nakon košnje

COSMIC (glifosat)

– primjenjuje se u količini 0,5 – 0,7 l/ha, uz utrošak vode od 150 – 250 l vode/ha (15 – 25 l/1000 m2).

– vrijeme primjene 5 do 7 dana nakon košnje.

– maksimalno 2 tretiranja godišnje uz najmanje 60 dana razmaka između tretiranja

Samo kombinacijom svih navedenih mjera može se uspješno riješiti problem s ovim parazitom.

dr.sc. Mirna Ceranić

Pripremi za ispis