Obavijest poljoprivrednicima! 29.08.2018.

Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba organizira provedbu strukovnog osposobljavanja za program prerade mlijeka od 27.08-31.08 2018. u Sinju,ul.Miljenka Buljana bb (prostorije Crvenog križa).Sudionici su nositelji ili članovi OPG-a koji su u sustavu registrirani kao mladi poljoprivrednici, pa time imaju obvezu strukovnog osposobljavanja,ali i oni koji se bave preradom mlijeka na svom gospodarstvu.

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK organizira sakupljanje  ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Splitsko-dalmatinske dana 29.08.2018.(srijeda),na lokaciji  poljoljekarne „Hipodrom“, Put Piketa  24,  od  9:00-11:00 h.

 Sakuplja se isključivo prazna ambalaža tvrtki :Agroteks, Agroavant, AgroChem-Maks, BASF, Bayer Cropscience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Syngenta Agro i Stockton.

Posjednici otpada  sredstava za zaštitu bilja prilikom donošenja istog trebaju imati osobne dokumente ,MIBPG,matični broj obrta ili tvrtke, pravilno ispuniti  Prateći list (Obrazac PL-Oo) i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO) koji se mogu kupiti u Narodnim novinama ili dobiti od djelatnika Ciaka.

Ovjereni obrasci se čuvaju 5 godina, te na zahtjev inspektora pokazuju prilikom inspekcijskog nadzora kao dokaz da se otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodari na zakonom propisan način.

Od  30.08.2018. do  13.12.2018  OPG –i  čija se ekonomska veličina nalazi  između 2000-8000 eura mogu aplicirati na Mjeru ruralnog razvoja 6.3.1. Za izračun ekonomske veličine možete se javiti poljoprivrednim savjetnicima u svim našim Ispostavama.

                                                                                                                                          mr.sc.Ivana Župić,
E-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis