Obavijest proizvođačima uljane repice ! 24.08.2018.

Tijekom vikenda meteorolozi najavljuju mogućnost pojave oborina i pad temperture .U tijeku su pripreme za sjetvu uljane repice. Tijekom vikenda meteorolozi najavljuju mogućnost pojave oborina i pad temperture , što će povoljno utjecati na sjetvu ove kulture.

U  zaštiti  protiv korova u uljanoj repici mogu se koristiti neki od herbicida navedenim u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha

    

 Vrijeme primjene

Dimetaklor

Teridox 500 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice

Napropamid

Devrinol 45 FL

jednogodišnji travni i širokolisni korovi

2,5

Unošenje u tlo prije sjetve

 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

0,15-0,2

 

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

3

 

Pre- em

Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi

2

Pre –em

Propizamid

Kerb 50 EW

jednogodišnji travni

1

 

Nakon nicanja u fazi 4 lista

Metazaklor

Butisan S

 

Sultan 50 SC

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

2

 

1,5-2

 

Pre-em

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice

 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

1,25-1,4

 

Pre -em

Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi

2

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna