Obavijest tržnim proizvođačima krumpira! 14.08.2018.

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je prije gotovo tri tjedna (25.7. 2018.)! U razdoblju nakon 18. srpnja o.g. najviše su temperature zraka često veće od 30°C! Stoga je u proteklom razdoblju uglavnom dominiralo vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje! Tijekom prvih 12 dana mjeseca kolovoza o.g. samo je tijekom dva dana najviša temperatura bila niža od 30°C (27,5-28,3°C)! U ostalim je danima mjeseca kolovoza o.g. izmjerena vrijednost najčešće bila u rasponu 31,9-34,3°C! Kiše je ukupno tijekom tri navrata u prvoj dekadi kolovoza o.g. padalo u količinama 15,8-28,2 mm (vidi Tablicu 1.), a nove oborine u količinama većim od 20 mm očekujemo tijekom današnjeg dana (14.8. 2018.)! Vrlo su česte rose i sumaglice u jutarnjim satima.

Tablica 1. Količina i raspored oborina na nekim mjernim mjestima u prvoj dekadi mjeseca kolovoza 2018.:

Lokalitet

1./2.8. 2018.

3.8. 2018.

10./11.8. 2018.

Ukupno

Orehovica

17,8 mm

4,0 mm

6,4 mm

28,2 mm

Novakovec

4,2 mm

0,2 mm

14,4 mm

18,8 mm

Sv.Juraj u Trnju

10,6 mm

0,2 mm

5,0 mm

15,8 mm

Trnovčak

0,6 mm

15,4 mm

7,2 mm

23,2 mm

Belica

5,6 mm

6,2 mm

4,4 mm

16,2 mm

U takvim uvjetima od zadnjeg tjedna mjeseca srpnja i u prvoj polovici kolovoza o.g. bilježili smo fiziološko dozrijevanje cime svih srednje ranih sorata krumpira (vidljivo po naglom žućenju i sušenju cime)! Velika većina tržnih proizvođača krumpira uspješno je suzbijala plamenjaču krumpira (Phytophthora) u kritičnom ovogodišnjem razdoblju od druge polovice lipnja i prve polovice srpnja! Na širem području Belice održano je nekoliko Dana polja u organizaciji dobavljača sjemenskog krumpira (npr. Agrico, Europlant i HZPC) (20.7., 1.8. i 8.8. 2018.). Prinosi i zdravstveno stanje svih sorata krumpira značajno su bolji nego protekle 2017. sezone!

Preporučene mjere naredne zaštite:

VAŽNO: Na parcelama gdje se u narednih 15-30 dana planira vaditi urod krumpira moguće je provesti desikaciju ili „kemijsko spaljivanje“ cime i korova: za tu namjenu koristiti samo sredstva na osnovi dikvata: npr. Reglon Forte ili Quad-Glob SL ili Diqua ili Acuna SL u količinama 3-5 lit./ha, uz karencu 10-15 dana! Doza se može prilagoditi visini korova i/ili cime krumpira!

Izbjegavati primjenu totalnog herbicida diquat za vrijeme vrućeg dijela ljetnih dana (>30°C)!

Tijekom današnjeg dana (popodneva) očekujemo oborine u količini 20-25 mm, a naknadno dva dana s najvišim temperaturama do 28°C. Nakon toga ponovno ljetne temperature s vrijednostima nešto većim od 30°C!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis