Obavijest tržnim proizvođačima krumpira o završnim mjerama zaštite kasnih sorata 25.07.2018.

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je prije osam dana (16.7. 2018.)! U razdoblju od 18. lipnja do 16. srpnja 2018. uputili smo čak četiri upute o alarmantnim uvjetima za razvoj kasne plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) sa preporučenim skraćenim razmacima aplikacija zaštite samo 6-8 dana! Razlog tome je iznadprosječno kišno, vlažno i oblačno razdoblje koje se od sredine lipnja, zadnje dekade mjeseca lipnja o.g., nastavilo na svim mjernim mjestima u Međimurju tijekom prve polovice mjeseca srpnja 2018. (vidi Tablicu 1.)! Najviše kiše u prvoj polovici mjeseca srpnja 2018. izmjereno je na području Belice (94,4, mm) (vidi Tablicu 1. u preporuci od 16.7. 2018.)!!!

Ipak, u drugoj polovici mjeseca srpnja o.g. vremenski uvjeti se bitno mijenjaju, u danima nakon 18. srpnja o.g. (odnosno posljednjih tjedan dana) najviše temperature zraka često dostižu vrijednosti 30°C, a narednog vikenda očekujemo njihov porast do 33°C! U posljednjih tjedan dana kiša je u manjim količinama padala tijekom razdoblja 22.-23. srpnja o.g., ali u manjim količinama: od 1,8 mm (Belica, Novakovec, Sveti Juraj u Trnju) do 5,0 mm (Orehovica, Mursko Središće) (ali je pritom noćno vlaženje cime bilo dugotrajno)! Grmljavinski pljuskovi su mogući tijekom narednog vikenda (28.7.) ili početkom idućeg tjedna (30.7. 2018.)!

VAŽNO UPOZORENJE:

U poljskom mikro-pokusu Savjetodavne službe pri suzbijanju bolesti cime krumpira (lokalitet Mursko Središće, tri sorte krumpira: Esme, Ranomi, Arizona) simptomi krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) se pronalaze već nakon 21.5. 2018.!

Na sorti krumpira Esme na netretiranom je dijelu bolest do 24.6. 2018. uništila više od  90 % cime, na sorti Ranomi isto je zabilježeno do 1.7. 2018., a na sorti Arizona dana 8.7. 2018. plamenjača je u potpunosti uništila nezaštićenu cimu!

Nakon sedam tretiranja (od 21.5.-14.7. 2018., uz prosječni razmak aplikacije 9 dana) većina kemijskih sredstva za zaštitu bilja (fungicidi = 13 članova) u mikro-pokusu su pokazali odlične rezultate (do 22.7. 2018.), a djelomično bolest „propuštaju“ mikrobiološki i biljni pripravci prikladni za ekološki uzgoj krumpira (nakon ukupno osam prskanja s prosječnim razmakom aplikacija 7,7 dana)!

Zdravstvenim pregledima cime krumpira još od kraja mjeseca lipnja o.g. pronalazimo od plamenjače već potpuno „spaljena“ krumpirišta na lokalitetima uz rijeku Dravu i Muru, a od početka mjeseca srpnja o.g. na središnjem dijelu Međimurja! Na poljima blizu takvim mjesta lako je pronaći prve znakove plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) (na vršnom dijelu stabljike bolest raširena vjetrom i kišom). Također, simptome bolesti plamenjače pronalazimo uz depresije gdje se zadržava stajaća voda!

Smatramo da još uvijek postoji opasnosti od prijenosa uzročnika krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) sa zaražene cime na već formiranje gomolje (pucanje humaka i „ispiranje“ uzročnika bolesti kišom na gomolje), naročito kod srednje kasnih sorata krumpira!

Nadalje je opasnost od kasnog (završnog) razvoja krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthora infestans) u narednom razdoblju još uvijek vrlo velika na cijelom području Županije (naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave, radi jutarnje rose i moguće magle, ali također u središnjem dijelu Međimurja na kritičnim mjestima – stajaća voda u polju i/ili jače zaražena krumpirišta plamenjačom)!

Preporučene mjere završnih zaštita:

U završnim zaštitama cime krumpira voditi računa o najvećem broju dopuštenih aplikacija jednog te istog pripravka u sezoni (o dosadašnjem izboru pripravaka), postranom utjecaju fungicida na koncentričnu pjegavost (Alternaria) i propisanoj karenci za krumpir (vidi Tablicu 1.)!

Već neko vrijeme traje iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa iz tog razvoja u završnim aplikacijama pri suzbijanju krumpirove plijesni (Phytophthora) također preporučujemo djelatne tvari kraće karence (3-7 dana): npr. fluazinam, mandipropamid i ciazofamid i dr. (vidi Tablicu 1.)!

Pritom voditi računa o najvećem broju primjene jednog te istog pripravka na istoj površini u sezoni (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neke registrirane djelatnih tvari i trgovački pripravci za suzbijanje plamenjače krumpira (Phytophthora), kojima je pokusima u Međimurju potvrđena bolja učinkovitost:

Djelatna tvar

Naziv fungicida

Doza (**najviše primjena u sezoni)

Karenca

azoksistrobin + fluazinam

Zignal Super SC

0,5 lit./ha (3x)

14 dana

ciazofamid

Ranman Top SC

0,5 lit./ha (6x)

7 dana

*cimoksanil + mankozeb

Profilux WG

2,5 kg/ha (4x)

14 dana

Manoxanil WP

3 kg/ha (4x)

21 dan

*cimoksanil + propineb

Antracol Combi WP

2,5 kg/ha (6x)

14 dana

*dimetomorf + mankozeb

Acrobat MZ WG

2,0 kg/ha (5x)

14 dana

famoksadon + cimoksanil

Equation PRO WG

0,4 kg/ha (3x)

14 dana

fluazinam

Shirlan SC, Shakal SC

0,3-0,4 lit./ha (6x)

7 dana

mandipropamid

Revus SC

0,6 lit./ha (3x)

3 dana

mandipropamid + mankozeb

Pergado MZ WG

2,5 kg/ha (3x)

7 dana

propamokarb + cimoksanil

Proxanil SC

2,5 lit./ha (6x)

14 dana

propamokarb + fluopikolid

Infinito SC

1,6 lit./ha (4x)

7 dana

*istovremeno registrirani za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria solani)!

**u zagradi je naveden najveći mogući broj primjena u jednoj sezoni na istoj parceli!

Mjere zaštite provoditi uz utrošak škropiva 400-600 lit./ha (prilagođeno visini cime krumpira: npr. na svakih 10 cm visine cime krumpira utrošiti 100 litara škropiva/ha, poljskom prskalicom bez zračne potpore!).

VAŽNO: Također, na parcelama gdje se u narednih 12-14 dana planira vaditi urod krumpira moguće je provesti desikaciju ili „kemijsko spaljivanje“ cime i korova: za tu namjenu koristiti samo sredstva na osnovi dikvata: npr. Reglon Forte ili Quad-Glob SL ili Diqua ili Acuna SL u količinama 3-5 lit./ha, uz karencu 10-15 dana!

Moguće je totalni i kontaktni herbicid diquat koristiti u poljima krumpira jače zaraženim plamenjačom (Phytophthora) (>50 %), radi sprječavanja širenja bolesti na gomolje i susjedne parcele! Izbjegavati primjenu totalnog herbicida diquat za vrijeme vrućih ljetnih dana (>30°C)!

Tijekom srpnja se razvija druga generacija krumpirove zlatice (Leptinotarsa). Stoga u narednom razdoblju redovito provjeravajte njihovu brojnost u krumpirištima!

Nastaviti s dodavanjem folijarnih (bio)gnojiva prema ranijim uputama. U vrijeme ZAVRŠNOG razvoja gomolja prednost dajemo folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem kalija i mikro-hranjiva (npr. Kendal, AMCO Potato, Mikrokomplex Cu-Mn-Zn, Agroleaf Power i dr.)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis