Obavijest vinogradarima 24.07.2018.

Za posljednja tretiranja protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) primijeniti pripravke na osnovi bakra u kombinaciji s pripravcima na osnovi sumpora protiv pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Na praćenim lokalitetima bilježimo lozinog zelenog cvrčka (Empoasca vitis). Samo u vinogradima u kojima se utvrdi prisutnost 50 pokretnih stadija lozinog zelenog cvrčka na 100 pregledanih listova preporuča se provesti zaštita. Radi jednostavnijeg praćenja preporučamo u nasadima objesiti žute ploče.

U fenofazi omekšavanja boba i pojave šare provesti zaštitu zone grozda protiv botritisa (Botrytis cinerea) pripravcima na osnovi fludioksonila (trgovačkog naziva SWITCH 62,5WG), pirimetanila (trgovačkog naziva SCALA, PYRUS 400 SC), fenheksamida (trgovačkog naziva TELDOR SC 500), boskalida (trgovačkog naziva CANTUS) ili fluopirama (trgovačkog naziva LUNA PRIVILEGE).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis