PROJEKT „ECO-FRIENDLY FARMING FOR FUTURE”

Projekt se provodi u okviru strateškog partnerstva Erasmus uz podršku Turske nacionalne agencije i EU. Nositelj projekta je Bilecik Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock | Turkey, a ostali partneri projekta su:

Bilecik Governorship | Turska
Atatürk Horticultural Central Research Institute (Yalova) – Turska,
Bilecik Seyh Edebali University | Turska
Agrarian Association of Young Farmers of Granada (Granada) – Španjolska,
The Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio – COTR (Beja) – Portugal,
Slovene Chamber of Agriculture and Forestry – Institute of Agriculture and Forestry Maribor – Slovenija,
Hrvatska poljoprivedno-šumarska savjetodavna služba – Hrvatska.

Tema Eco Friendly Farming For Future (E-COFARM) projekta je provođenje dobre  poljoprivredne prakse poljoprivrednih proizvođača koja štiti  zdravlje ljudi životinja te čuva  okoliš od onečišćenja nastalih usljed upotrebe gnojiva, navodnjavanja te primjenom sredstava za zaštitu bilja.

Tijekom trajanja projekta izradit će se tematski moduli za edukaciju poljoprivrednika na svim jezicima država partnera projekta, nakon čega će se navedeni moduli objediniti i urediti te kao takvi uključiti u izradu knjige – priručnika za poljoprivrednike. Obrazovnim modulima obuhvaćena će biti područja vezana za navodnjavanje, uporabu gnojiva, uporabu  sredstava za zaštitu bilja, te će se dati cjelokupan prikaz  zakonske legislative EU u području poljoprivrede. U sklopu priručnika dati će se tehnološke upute za proizvodnju jabuke, grožđa i rajčice.

Priručnik će također biti dostupan na engleskom jeziku i svim jezicima država partnera. Planira se kreirati web platforma za edukaciju poljoprivrednika na kojoj će biti dostupni svi izrađeni materijali tijekom trajanja projekta.

Za poljoprivrednu proizvodnju vrlo je važno stvaranje informacijske mreže raznih institucija zemalja članica EU  kako bi se saznanja o održivoj  poljoprivrednoj praksi provodila na što većem broju poljoprivrednih gospodarstava EU koja nastupaju na zajedničkom tržištu.


Levent Burgu koordinator projekta  – Bilecik Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock | Turkey

Na sastanku u Granadi definirane su sve teme koje će biti obrađene pojedinim tematskim modulima te su definirani rokovi i oveze svih partnera projekta.

Tijekom boravka u Gradi posjećen je i Andaluzijsko poljoprivredno ribarski institut za istraživanje, savjetovanje i razvoj (IFAPA) kojemu je zadaća doprinijeti modernizaciji poljoprivrednog, ribarskog sektora. Osnovna aktivnost instituta su istraživačka djelatnost u svrhu  povećanja konkurentnosti poljoprivrednika kroz primjenu rezultata istraživanja kao i transfer  novih  tehnologije, te kontinuirano provođenje raznih programa izobrazbe za poljoprivredni i ribarski sektor.

Posjet institutu IFAPA

                                                                                Dunja Prvčić mag.ing.agr
Aleksandra Radić dipl.ing.

Pripremi za ispis