Obavijest proizvođačima postrne (bijele) repe 18.07.2018.

Tijekom srpnja sije se postrna (bijela) repa (Brassica rapa) najčešće na površine nakon žetve žitarica.

Nakon sjetve, prije nicanja repe može se provesti zaštita od korova primjenom pripravka DOST 330 E (pendimetalin). Sredstvo dobro suzbija jednogodišnje uskolisne korove -mišji repak (Alopecurus myosuroides), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), koštan (Echinochloa crus-galli), muhare (Setaria spp.), američki proso (Panicum dichotomiflorum), te od  jednogodišnjih širokolisnih korova – šćireve (Amaranthus spp.), pepeljugu (Atriplex spp.), europsku bradavku (Heliotropium europaeum), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), bijelu lobodu (Chenopodium album), mlječike (Euphorbia spp.), dimnjače (Fumaria spp.), poljsku potočnicu (Myosotis arvensis), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), mak turčinak (Papaver rhoeas), tušt (Portulaca oleracea), dvornike (Polygonum spp.), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), poljsku čestiku (Thlaspi arvense), malu koprivu (Urtica urens), čestoslavice (Veronica spp.). Ne djeluje na višegodišnje korovne vrste. Primjenjuje se u dozi 3-6 l/ha. Za primjenu traktorskom prskalicom primijenjena količina vode je 200-400 l, a za primjenu ručnom prskalicom 400l/ha.

Nakon što repa nikne iznikle biljčice oštećuju različiti štetnici. Potrebno je pregledavati usjev i kod pojave štetnika koji sišu biljne sokove (lisne uši) ili grizu biljno tkivo (blitvina pipa, štitasti kornjaš, sovice) primijeniti insekticid CYTHRIN  MAX (cipermetrin). Koristi se  u količini od 100 ml/ha. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene, u razmaku koji ne smije biti kraći od 10 dana. 

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis