U Križevcima održan sastanak na temu suzbijanja zlatne žutice vinove loze

U Gradskoj upravi Grada Križevaca  dana 12.6.2018. održan je operativni sastanak na temu suzbijanja zlatne žutice vinove loze. Sastanak je sazvan na inicijativu Hrvatske poljoprivredno- šumarske savjetodavne službe i uz podršku Grada Križevaca, a prisustvovali su gradonačelnik Mario Rajn, zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević, pročelnik Podružnice Hrvatske poljoprivredno- šumarske savjetodavne službe u Križevcima Slavko Kopilović, Sanja Vuković, stručna savjetnica, Tanja Lasić Jašarović, viša stručna savjetnica, načelnici općina Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti Petar Orehovec, predstavnici fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije te predstavnici udruga vinogradara i vinara.

Kako se gotovo cijelo područje bivše općine Križevci nalazi u demarkiranom području,  obveza je svih posjednika vinograda: postaviti žute ploče za praćenje pojave američkog cvrčka,  redovito pregledavati vinovu lozu radi pravovremenog uočavanja simptoma,  redovito suzbijati američkog cvrčka u vinogradima prema preporuci iz Naredbe (NN 48/2018). Također se upozorava vlasnike vinograda s direktno rodnim hibridima (tzv. direktorima) da su također obvezni pridržavati se navedene Naredbe, te redovito provoditi suzbijanje američkog cvrčka.

Prema mišljenju struke, intenzivan rez zaraženih trsova ne daje željene rezultate već je obavezno zaražene trsove  iskrčiti zajedno sa korijenjem i iznijeti iz vinograda.

Okupljeni su se složili kako širenju ove bolesti pridonose  i zapušteni vinogradi, ali i oni proizvođači koji se ne pridržavaju navedenih uputa.  Ovim putem upućen je apel svima koji imaju  zapuštene vinograde ili znaju nekoga tko ima vinograd, a ne održava ga, da se takvi vinogradi obavezno dobrovoljno iskrče. Ukoliko se to ne izvrši, potrebno je obavijestiti poljoprivrednu  inspekciju koja će izaći na teren, utvrditi stanje i po potrebi izdati rješenje o privođenju kulturi ili krčenju. Ukoliko se ne postupi po rješenju, mogu se izreći visoke novčane kazne za vlasnike i posjednike vinograda. Zapušteni  vinogradi u zaraženom području prijavljuju se fitosanitarnoj inspekciji.

Djelatnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe redovito će  obilazit teren te u suradnji sa Udrugama vinogradara detektirati zaražene trsove i zapuštene vinograde  koje je potrebno iskrčiti. O navedenom će izvještavati fitosanitarnu inspekciju. Radi učinkovitijeg djelovanja na terenu potrebna je i angažiranost jedinica lokalne samouprave koje su obvezne prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) imati zaposlene poljoprivredne redare čija bi dužnost bila evidentirati i sankcionirati zapuštene vinograde.

Cilj sastanka bio je prvenstveno uspostaviti bolju međusobnu suradnju, koordinaciju rada svih nadležnih službi na terenu u svrhu učinkovitijeg suzbijanja širenja najštetnije bolesti vinove loze koja je pogodila naše vinogradare.                                                                                                              

Tanja Lasić Jašarović dipl. ing. agr.
Sanja Vuković dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis