Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 12.06.2018.

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju toplo vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima koji će omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) posebice u voćnjacima sa vidljivim simptomima na listu. Prije najavljenih oborina predlažemo provesti preventivno tretiranje protiv krastavosti jednim od pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja: Delan 700WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pennozeb 75DG, Star 80, Manfi 75WG, Merpan 80WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG i dr.

Vremenske prilike sa maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 27 °C i visokom relativnom vlagom zraka u proteklom razdoblju pogodovale su razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Luna experience, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC. Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama.

Toplo vrijeme pogoduje razvoju štetnika. Pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), a ukoliko se pojave u kritičnom broju od 8 do 10 pauka po listu za suzbijanje primijenite jedan od akaricida: Masai WP, Zoom 11 SC, Verimec 018 EC, Kraft 18 EC ili dr.

U voćnjacima sa povećanom populacijom jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) može se koristiti pripravak Movento ili dr.

Primjenu insekticida obaviti u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Voditi računa o karenci i o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis