Obavijest vinogradarima! 15.05.2018.

Prije 12 dana (03.05. 2018.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze početkom i tijekom prve polovice svibnja o.g.!

Nakon što smo posljednjih desetak dana mjeseca travnja o.g. zabilježeno je iznadprosječno toplo, sparno i suho vremensko razdoblje, u danima od 2.-15. svibnja 2018. (do 6.00 sati ujutro) u Međimurskom je vinogorju padala iznadprosječno velika količina oborina: primjerice na mjernom lokalitetu Trnovčak (općina Štrigova, vinska sorta Rajnski rizling) u prvih petnaest dana mjeseca svibnja o.g. zabilježeno je 128,2 mm kiše (74 % više od ukupno očekivane mjesečne količine)! Pritom je vrlo toplo i sparno: prosječna svibanjska temperatura zraka je veća +1,9°C u odnosu na očekivane vrijednosti (najniža temperatura izmjerene u mjesecu svibnju o.g. je 9,7°C), a relativna vlažnost zraka u nasadima je veća od 84 %!

VAŽNO: Zbog iznadprosječno toplog vremena u posljednjih 30 dana bilježimo vrlo brze poraste i razvoj mladica vinove loze, a očekujemo raniji početak cvatnje 12-15 dana u odnosu na prosječne godine (ovisno o sorti i položaju)!

U takvim uvjetima bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe)! Zabilježili smo 4 uvjeta za vrlo jake primarne zaraze vinograda uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara)! Vlaženje biljnih organa traje 4.370 minuta, pa u mjesecu svibnju o.g. raste opasnost od drugih uzročnika bolesti vinove loze: crne pjegavosti (Phomopsis), rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

Dana 12.5. 2018. zbog vrlo toplo proteklog razdoblja već je završilo skriveno razdoblje prvih primarnih zaraza uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (zabilježeno 3.-5. svibnja 2018.), pa u nezaštićenim vinogradima očekujemo vrlo ranu pojavu simptoma plamenjače!

U protekla dva dana (13. i 14.5. 2018.) na netretiranom trsju poljskog mikro-pokusa poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe iz Čakovca pronalazimo prve simptome sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću osjetljivih sorata (npr. uočeno na vinskim sortama Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon, Sauvignon, Graševina)! U narednim danima ponovno očekujemo moguće nove oborine, pa je opasnost od vrlo jake i rane pojave plamenjače ili peronospore na cvjetnim organima već prije cvatnje vrlo velika (slično 2004. sezoni)!!

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 14 dana.

Prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa“ u našoj je zemlji protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće s ograničenjima koristiti neke od slijedećih organskih pojedinačnih ili kombiniranih pripravaka (abecednim redom): Alfil Duplo WP, Azimut 80 WG, Alfil WP, Acrobat MZ, Antracol Combi WP, Electis WG, Equation PRO, Forum Star DF, Curzate-F SC, Galben-M, Fantic M, Galben F, Fantic F, Kairos M WP, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash WG, Mikal Premium, Nautile DG, Orvego SC, Pergado F, Pergado MZ, Profiler WG, Profilux DF, Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Combi, Verita WG i dr.

U program zaštite vinove loze vinograda preporučujemo kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice organskim fungicidima. U integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dopušteni s određenim ograničenjima neki od organskih pojedinačnih ili kombiniranih pripravaka (abecednim redom): Bumper 25 EC, Cabrio Top* DF, Collis SC, Crystal KS, Domark ME, Dynali EC, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Luna Experience SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Stroby DF, Talendo EC, Topas 100 EC, Vivando SC i dr.

*Navedeni fungicidi registrirani su i za preventivno suzbijanje plamenjače.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepelnicu (Erysiphe) u vinogradima ove sezone preporučujemo od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem 4-5 puta (ovisno o izboru fungicida), a plamenjaču (Plasmopara) barem 2-3 puta!

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe iz Čakovca na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2017.) preporučujemo im sredinom svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka (vidi Tablicu 2. u preporuci od 13.04. 2018.) ili organski meptil-dinokap (Karathane Gold)!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije dana 23. travnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma nismo zabilježili! Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

Prosječni dnevni ulov pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na 4 praćena lokaliteta u Međimurju u protekla tri tjedna iznose samo 0,5 jedinki (ukupno je na sva 4 praćena lokaliteta uhvaćeno 46 leptira, što je značajno ispod kritične brojnosti)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr