Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 08.05.2018.

Od prethodne preporuke za zaštitu nasada jabuka i krušaka proteklo je 6 dana. Na području Zagrebačke županije ovisno o lokalitetu zabilježene su oborine od 12 mm do 16,5 mm što je pogodovalo zarazi uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) srednjeg do jakog intenziteta.

U zaštiti jabuka i krušaka od krastavosti preporučujemo izvršiti zaštitu i dalje kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravka.

Od sistemičnih pripravaka se može koristiti : Score 25 SC, Difcore Agro, Indar 5EW, Difenzone. Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka (Podosphaera leucotricha). 

Sistemičnom pripravku treba dodati jedan kontaktni:  Delan 700 WG, Delan Pro SC, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb M-45, Star 80WP, Chorus 75 WG, Pyrus SC400 ili dr. Kod odabira pripravaka uzimati one koje ste do sada najmanje puta koristili.

U nasadim jabuka gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka : Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U nasadima gdje je feromonskim mamcima utvrđena prisutnost lisnih minera (Leucoptera malifoliella) po potrebi izvršiti tretiranje jednim od insekticida: Coragen 25 SC, Runner 240 SC, Mospilan 20 SP, Boxer 200 SC, Kohinor 200 SC, Calypso SC 480.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporučamo neke od insekticida: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Calypso SC480, Mospilan 20SP

U nekim nasadima je primijećen jači napad lisnih ušiju (Aphididae). Proizvođači se upućuju da izvrše pregled i po potrebi suzbijanje nekim od slijedećih pripravaka: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG, Calypso SC 480, Actara 25 WG.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

 Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis