Sušenje borovih šuma – pojava potkornjaka, opasnih štetnika borovih sastojina – radionica u Stari Gradu

Radionica će se organizirati u suradnji s udrugom šumoposjednika „Pinjula“, dana 10.05. 2018. privatnoj šumi „Brizenica“.

Okupljanje u 11.00 h, na adresi: Marina Držića 2, Stari Grad.

Potrebna terenska obuća.

Predavač: Ksenija Franulović, dipl. ing. šum. , stručna savjetnica za šume šumoposjednka