Obavijest proizvođačima žitarica! 29.03.2018.

Poljoprivrednici koji u jesenskom periodu nisu primjenili herbicide u ozimim žitaricama mogu do kraja busanja primijeniti: Alister Grande, Tornado i Tolurex 50 SC, Alister New. Navedeni herbicidi suzbijaju najvažnije jednogodišnje širokolisne korove (mrtva kopriva, mak turčinak, priljepača i dr.) i travne korove (obična slakoperka, vlasnjača, mišji repak) uz napomenu da travni korovi ne smiju prijeći fazu 1-3 lista, a širokolisni 2-4 razvijena lista.

Herbicid Axial 50EC suzbija travne korove i primjenjuje se do pojave zastavice, a herbicidi Pallas 75WG – do II koljenca i  Hussar OD –do početka razvoja zastavice suzbijaju travne i širokolisne korove.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon provedenog prskanja u evidencijsku listu upisati potrebne podatke (Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN.142/12, članak 30. stavak 3).

                                                                                  Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr