Obavijest proizvođačima uljane repice! 29.03.2018.

Vremenski uvjeti tijekom protekle jeseni i zime (naročito temperature te količina i raspored oborina u listopadu, studenom i prosincu 2017.) omogućili su iznadprosječni početni i "prezimljujući" razvoj ove uljarice. Ipak, nakon vrlo hladne i snježne zadnje dekade veljače i prvog tjedna ožujka o.g. većina proizvođača obavila je prve rano-proljetne prihrane usjeva uljane repice.

Temperature zraka tijekom mjeseca ožujka su vrlo promjenljive! Nakon što je tijekom prvog mjesečnog tjedna zabilježeno vrlo hladno razdoblje, isto se ponovilo u danima 18.-24. ožujka 2018.! Tek posljednja tri dana najviše dnevne temperature ponovno rastu na vrijednosti nešto veće od 10°C, a tijekom razdoblja 30.3.-4.4. očekujemo raspon najviših dnevnih temperatura 15°-20°C!

Zdravstvenim pregledom usjeva uljane repice u istočnom dijelu Međimurja (27.3.) zabilježili smo brojniju pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus). Zbog niskih jutarnjih temperatura (-0,2° do 3,6°C) u danima 24.-28. ožujka o.g. njihova je aktivnost umanjena, ali mogući rast dnevnih temperatura zraka na vrijednosti veće od 15°C u narednom će razdoblju pogodovati njihovoj štetnosti! Tijekom narednih nekoliko dana očekujemo vjetrovito razdoblje s povremenim oborinama (naročito 29. i 30.3. 2018.)! Proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (ovih dana štetnih pipa, a naknadno repičinog sjajnika), te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite.

Ranijih su se godina najčešće za suzbijanje štetnih ranoproljetnih pipa u usjevima uljane repice koristili organo-fosforni insekticidi i sintetski piretroidi (odnosno kombinacija djelatnih tvari iz navedenih skupina) (vidi Tablicu 1.). Još od 2014. sezone dopuštenje za suzbijanje repičinih pipa (mala repičina pipa, velika repičina pipa, repičina pipa komušarica) u našoj zemlji ima pripravak Biscaya OD u količini 0,3 lit./ha. Učinkovito suzbija i druge nametnike (repičin sjajnik, repičina mušica komušarica) (dozvoljena su 2 tretiranja uljane repice u sezoni).

Tablica 1. Neki insekticidi dopušteni za suzbijanje repičina sjajnika (Meligethes) u našoj zemlji:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

organo-fosfati (OP)

klorpirifos-etil

Pyrinex 250 ME

Pyrinex EC 48

2 lit./ha; K=56

0,6-0,8 lit./ha; K=70

 

 

 

 

sintetski piretroidi*

alfa-cipermetrin

Direkt; Fastac EC

0,1 lit./ha; K=42

deltametrin

Decis EC; Decide; Poleci

0,3 lit./ha; K=42

esfenvalerat

Sumialfa FL

0,1-0,15 lit./ha; K=42

lambda-cihalotrin

Karate Zeon; Karis; Lambda EC;

0,15 lit./ha; K=28

gama-cihalotrin

Vantex MC

0,06 lit./ha; K=42

cipermetrin

Cythrin Max EC

50 ml/ha; K=21

kombinirani (OP + sintetski piretroidi)

klorpirifos-etil + cipermetrin

Kalinorel D; Chromorel-D; Nurelle D EC

0,75-1 lit./ha; K=56

neonikotinoidi**

tiakloprid

Biscaya OD

0,3 lit./ha; K=30

acetamiprid

Mospilan SP

80-100 g/ha; K=OVP

ostale skupine

pimetrozin

Chess WG

0,15 kg/ha; K=OVP

*djelatne tvari iz skupine sintetskih piretroida dopuštene na istoj površini samo jednom tijekom sezone, u nekim područjima kontinentalne Hrvatske dokazana je rezistentnost (otpornost) repičinog sjajnika na ovu skupinu insekticida!

**neonikotinoidi su vrlo učinkoviti na pipe!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na lokalitetima i poljima gdje se često zadnjih godina uzgaja uljana repice, pojavljuju se i gljivične bolesti (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (npr. Phoma, Botrytis, Alternaria), na čiji razvoj prvenstveno utječe količina i raspored oborina.

Od fungicida, moguće je planirati za preventivno suzbijanje bijele truleži uljane repice (Sclerotinia), crne pjegavosti (Alternaria) i suhe truleži korijena i stabljike (Leptosphaeria syn. Phoma) nekim od fungicida koji su dopušteni u integriranoj proizvodnji (vidi Tablicu 2.): npr. metkonazol (Caramba), tiofanat-metil (Topsin 500 SC), te boskalid & dimoksistrobin (Pictor). Protiv bijele truleži i crne pjegavosti još je moguće koristiti tebukonazol (Folicur EW 250 i sl.), azoksistrobin (Ortiva SC), te azoksistrobin & ciprokonazol (Amistar Extra). Na intenzitet pojave bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina u narednih 60-tak dana, a moguće mjere suzbijanja bolesti uljane repice valja planirati prije početka cvatnje usjeva.

Tablica 2. Neki fungicidi dopušteni za primjenu u uljanoj repici:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

IBE (triazoli)

metkonazol*

Caramba SL

1-1,25 lit./ha (2x) K=56

tebukonazol

Folicur, Tebusha

1-2 lit./ha (2x) K=56

tebukonazol & difenkonazol

Magnello SC

0,8 lit./ha (2x) K=60

tebukonazol & protikonazol

Prosaro EC

0,8 lit./ha (2x) K=56

benzimidazoli

tiofanat-metil

Topsin SC

1,2-1,4 lit./ha (1x) K=14

strobilurini

dimoksistrobin & boskalid

Pictor DF

0,3-0,5 lit./ha (2x) K=56

azoksistrobin

Ortiva, Tazer

1 lit./ha (1x) K=OVP

azoksistrobin & ciprokonazol

Amistar Extra

0,75-1 lit./ha (2x) K=30

*ujesen se koristi za regulaciju rasta (4.-6. list) u dozi 0,7 lit./ha!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr