Obavijest proizvođačima zimskog luka i češnjaka! 26.03.2018.

Manji broj tržnih proizvođača uzgaja zimski luk iz sjemena (rjeđe iz lučice), pa ih ovom prilikom upozoravamo na optimalne meteorološke uvjete koje smo zabilježili u većem dijelu protekle zime za početni razvoj uzročnika bolesti lišća zimskog luka (npr. Peronospora, Botrytis). Premda su mjesec prosinac 2017. i siječanj 2018. bili iznadprosječno topli a pritom i dovoljno vlažni, uvjeti su krajem veljače i početkom ožujka o.g. bili iznadprosječno hladni s većim količinama snijega. Ipak, zadržavanje vlage tijekom ovog mjeseca na biljnim organima na nekim mjernim lokalitetima u istočnom dijelu Županije  ili uz riječne doline Mure i Drave  pogoduje početnom razvoju bolesti lišća zimskog luka (npr. izmjereno zadržavanje vlage 12.130 minuta na području općine Orehovica)!

Nakon prve prihrane krajem zime proizvođačima zimskog luka na otvorenim poljima preporučujemo redovito praćenje zdravstvenog stanja luka i prema potrebi suzbijati uzročnike bolesti nekim od dopuštenih pripravaka navedenih u Tablici 1.

Ukoliko se nastavi trend iznadprosječno vlažnog a prohladnog razdoblja, tada najveća opasnost u usjevima zimskog luka uzgajanim izravno iz sjemena u narednom razdoblju prijeti od uzročnika plamenjače (Peronospora destructor) i nekoliko vrsta uzročnika plijesni (npr. Botrytis squamosa i dr.)!

Tablica 1. Neka organska i/ili kombinirana sredstva za suzbijanje bolesti luka u našoj zemlji:

Fungicidi

Acrobat MZ WG

 

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

 

 

Polyram DF

luk vlasac-hrđa

1,2 kg/ha

K=14 dana

Nativo 75 WG

hrđa

 

 

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria,Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

 

Infinito SC

plamenjača

1,6 lit./ha

K= 7 dana

Luna Experience

hrđa, pjegavost

0,6 lit./ha

 

Galben C

plamenjača

5 kg/ha (2x)

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri uzgoju zimskog luka u zaštićenim prostorima (plastenicima) namijenjenom za prodaju kao mladi luk ne preporučujemo koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja!

Obavijest proizvođačima češnjaka!

Zadnjih sezona raste interes proizvođača za uzgojem bijelog luka (češnjaka), a puno su bolji rezultati u kontinentalnim proizvodnim uvjetima dobiveni sadnjom ozimih formi! Tijekom vegetacije njega češnjaka se svodi na prihranu, navodnjavanje, borbu protiv korova, te suzbijanje bolesti i štetnika. Kod nas su najrašireniji domaći ozimi eko-tipovi koji se sade ujesen, prezimljuju, pa u sljedećoj godini razvijaju vegetativnu masu i lukovicu. Biljke češnjaka su u pravilu vrlo otporne na niske temperature, pa mogu dobro prezimiti u kontinentalnom području, odnosno za normalan rast i "glavičenje" češnjaka češnjevi za reprodukciju moraju biti izloženi niskim temperaturama!

Primjena herbicida veliko je olakšanje u borbi protiv korova, jer su mehaničke mjere okopavanjem na većim površinama teško provedive i zahtijevaju mnogo rada! Herbicide u usjevima češnjaka uglavnom koristimo kao pri uzgoju luka iz lučice (nakon sadnje a prije nicanja!).

Pri uzgoju ozimog (zimskog) češnjaka u narednom razdoblju valja planirati zaštitu od uzročnika bolesti i štetnika, a pri izboru sredstva za zaštitu birati dopuštene pripravke u našoj zemlji navedene u Tablici 2. Naknadna primjena herbicida u izniklim usjevima češnjaka podliježe strožim ograničenjima nego u usjevima crvenog luka.

Tablica 2. Neka sredstva za zaštitu bilja koja su u našoj zemlji dopuštena za primjenu u češnjaku:

Pripravak

Neželjeni organizmi

Primjena

Karenca*

Herbicidi

Pendigan, Stomp EC

travni i neki širokolisni korovi

4 lit./ha

OVP

Afalon disperzija***

širokolisni korovi

1,35 lit./ha

56 dana

Lentagran WP

Širokolisni korovi

do 2 kg/ha

21 dan

Insekticidi

Force 1.5 G

zemljišni štetnici

7-10 kg/ha

OVP

NeemAzal-T/S**

tripsi, lisni mineri, ličinke leptira

2-3 lit./ha

Laser KS

tripsi, lukov moljac, sovice

0,12-0,2 lit./ha

3 dana

Fungicidi

Dithane DG Neotec

plamenjača

2,1 kg/ha

28 dana

Difkor EC

hrđa i koncentrična pjegavost

0,5-0,8 lit./ha

30 dana

Acrobat MZ WG

plamenjača

2,5 kg/ha

14 dana

Ortiva SC

plamenjača, hrđa

0,8-1 lit./ha

7 dana

Ridomil Gold MZ WG

plamenjača

2,5-3 kg/ha

21 dan

Neoram WG

plamenjača

0,25-0,35 %

21 dan

*karenca OVP = ograničeno vremenom primjene;

**biljni insekticid dobiven iz koštica tropskog neem drva (ne ubraja se u opasne tvari, dopušten u ekološkoj proizvodnji)!

***dopuštena primjena zaliha do 3. lipnja 2018.!

Tijekom ožujka o.g. već smo bilježili dane s temperaturama većim od +13°C (9.-15.3. 2018.), pa proizvođačima češnjaka u narednom razdoblju preporučujemo u usjevu vješati žute ljepljive ploče ili postavljati žute posude radi ulova češnjakove muhe (Helomyza lurida). Češnjakova je muha prilagođena nižim temperaturama zraka od lukove muhe (Delia antiqua), te se javlja nešto ranije. U našoj zemlji nema registriranih insekticida za suzbijanje češnjakove muhe, ali se mogu koristiti pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips) a koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha, npr. spinosad (Laser) ili dimetoat (Rogor 40 EC). Uz pridržavanje plodoreda, pokrivanje gredica češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom smanjuje napad češnjakove muhe.

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao mladi luk također preporučujemo mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove muhe u narednom razdoblju.

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju crvenog i bijelog luka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis