Obavijest proizvođačima malina i kupina! 26.03.2018.

Nakon  rezidbe i čišćenja nasada, a prije kiše najavljene sredinom tjedna, potrebno je provesti zaštitu nasada  maline i kupine od najvažnijih bolesti  koje uzrokuju sušenje izdanaka.

Na bobičastom voću registriran je pripravak Nordox 75 WG, što znači da se smije koristiti i za zaštitu maline i kupine. Na malini se osim njega može koristiti i Champion WG 50.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede ( FIS baza).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja smiju provoditi samo osobe koje su položile ispit o sigurnom rukovanju pesticidima.

                                                                                                  Sanja Gregrić, dipl.img.agr.
                                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis