Obavijest proizvođačima strnih žitarica ! 23.03.2018.

Kao i proteklih sezona, krajem zime i početkom kondicija ozimih usjeva je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, izboru sjemena, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Mjesec studeni i prosinac 2017., te siječanj 2018. su bili iznadprosječno vlažni i topli, pa je na većini lokaliteta sklop usjeva dobar, ali su već krajem mjeseca siječnja o.g. na nekim poljima primijećeni simptomi nedostatka hranjiva. U ta tri zimska mjeseca u središnjem je dijelu Županije zabilježeno 243,4 mm oborina, a višegodišnja očekivanja su u navedenom razdoblju 157,2 mm, do su mjesečne temperature zraka tada bile od 2° do 4°C iznad prosječnih vrijednosti!

Stoga krajem zime – početkom proljeća u pravilu preporučujemo obaviti prve prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, naročito u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja!

Također, tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete dobro razvijaju pojedine vrste neželjenih biljaka ili korova u ozimim usjevima.

Procjenu potrebe suzbijanja korova u ozimim žitaricama u dva navrata – već ujesen i rano u proljeće (ili krajem zime)!

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mak, mrtva kopriva, čestoslavica, potočnica, broć, dvornici, divlja repica, gorušica, mišjakinja, kamilica, jarmen, rusomača, te trave obična slakoperka, mišji repak vrste roda Bromus, Poa trivialis, Poa pratensis i drugi. Njihovo suzbijanje ne preporučujemo provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi od nedostatka hranjiva i bude u stadiju završetka busanja ili početkom vlatanja! Krajem busanja su još uvijek optimalni rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici na području Međimurja – obične slakoperke ili pahovke (Apera spica venti), te drugih zimskih (bienalnih) korova koji rastu iz sjemena.

Na hrvatskom je tržištu registriran zadovoljavajući broj herbicida (npr. 23 djelatnih tvari i njihovih kombinacija.

Primjena herbicida u proljeće obavlja se u razvojnom stadiju usjeva BBCH 21-30 uz mogućnost korektive aplikacije do faze BBCH 32!

Od djelatnih tvari koje se koriste u proljeće dozvolu za primjenu u ozimoj pšenici imaju: 2,4-D, amidosulfuron, bentazon, dikloprop-P, fenoksaprop, fluroksipir, jodsulfuron, klodinafop, klopiralid, klortoluron, metsulfuron-metil, pinoksaden, piroksulam, prosulfokarb, tribenuron! Također se koriste i kombinacije djelatnih tvari: 2,4-D + dikamba, dikamba + tritosulfuron, diklorprop + MCPA + mekoprop-P, florasulam + 2,4-D, florasulam + aminopiralid, fluroksipir + klopiralid, jodsulfuron + amidosulfuron, jodsulfuron + mezosulfuron + diflufenikan, jodsulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon, klortoluron + diflufenikan, tritosulfuron + florasulam!

Manji broj herbicida selektivan je nakon busanja žitarica. Do stadija jednog koljenca mogu se primijeniti jodsulfuron, tribenuron, bentazon a do stadija dva koljenca mogu se koristiti pripravci koji sadrže klopiralid, fluroksipir, amidosulfuron, fenaksapropetil!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Proizvođače pšenice još jednom upozoravamo na potrebu redovitih pregleda usjeva krajem zime, te je prije kasno-zimskog suzbijanja korova poželjno obaviti prve prihrane u usjevima slabije kondicije, a prema dominantnim korovima na poljima odrediti dovoljno učinkovit izbor herbicida za njihovo usmjereno suzbijanje. Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju optimalna primjena pojedine djelatne tvari i trgovačkog pripravka!

Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom većeg dijela zime 2017./18. sezone upozoravaju nas na povoljne uvjete temperature i vlažnosti koji mogu pogodovati ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica! Stoga prema zdravstvenom stanju ozimih usjeva, a prema stvarnoj potrebi već krajem ožujka i/ili početkom travnja o.g. planirati primjenu fungicida za moguće "kasno-zimsko čišćenje" žitarica od uzročnika bolesti (u narednim uputama).

U zadnjoj dekadi mjeseca veljače i prvom tjednu mjeseca ožujka o.g. zabilježeno je snježno i prohladno razdoblje, pa smo sredinom siječnja na nekim poljima ozimih žitarica pronalazili simptome snježne plijesni (Microdochium nivale)! Na pojedinim usjevima ozimog ječma krajem mjeseca siječnja o.g. pronalazili smo prve simptome pjegavosti!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis