Obavijest proizvođačima lijeske i oraha 23.03.2018.

Orah i lijeska polako ulaze u fazu otvaranja pupova, te je idealno vrijeme za obaviti ranu proljetnu zaštitu. Zaštitu provodimo kako bi se zaustavile razne bakterioze, te rak kore kod oraha. Preporuka je da se zaštita obavi bakrenim pripravcima (Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau Z, Neoram WG, te Champion WG 50). Za smanjenje šteta od ljeskove grinje (Eryophies avellanae nal.) bakrenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora Cosavet DF. Prije nego što provedemo zaštitu, bitno je da se obavi rezidba, te da se rane premažu voćarskim voskom (iz razloga što nakon obavljene rezidbe, rane postaju mjesta koja omogućuju ulazak bakterijskih bolesti na koje su lupinaste voćke jako osjetljive).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

Marko Borić, mag.ing.agr.
e-mail: marko.boric©savjetodavna.hr

Pripremi za ispis