Obavijest proizvođačima agruma 20.03.2018.

Vrijeme je za preventivnu mjeru zaštite nasada agruma od uzročnika bakterijskih i gljivičnih oboljenja. U Hrvatskoj su za tu namjenu  registrirani  pripravci na osnovi bakra trgovačkog naziva: Neoram WG, Nordox 75 WG, Bordoška juha Caffaro 20WP, Champion, Cuprocaffaro 50 WP. Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši, lisnih uši i grinja bakrenom pripravku moguće je dodati mineralno ulje trgovačkog naziva: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron Top ili Ovitex. Zaštitu je moguće napraviti i pripravkom koji je kombinacija bakrenog –hidroksida i parafinskog ulja, trgovačkog naziva Modro ulje.

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi!

Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

Proizvođače agruma upozoravamo da se u zaštiti smiju koristiti samo pripravci koji imaju dozvolu u RH. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr  

Pripremi za ispis