Obavijest za voćare! 16.03.2018.

Toplo vrijeme pogodovalo je bubrenju pupova (faza B) u nasadima koštičavog voća( breskva, nektarina, marelica, šljiva, višnja, trešnja).

Budući da isti uvjeti pogoduju i pojavi bolesti kovrčavosti lista bresaka i nektarina (Taphrina deformans), rogač šljive, (Taphrina pruni) preporučujemo izvršiti zaštitu u nasadima koštičavog voća koristeći se bakrenim pripravcima: Nordox 75WG, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20WP, Bordoška juha Manica, Rame Caffaro, Cuprablau -Z WP, Champion WP, Champion flow SC, Cuprocaffaro 50 WP i dr.

Za suzbijanje prezimljujućih stadija štetnika , štitastih uši, jaja lisnih uši mogu se dodati i mineralna ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Ovipron Top, Promanal Neu).

Mogu se koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakrenih pripravaka i mineralnih ulja: Crveno ulje ili Modro ulje.

Tretiranje bakrenim pripravcima potrebito je obaviti prije otvaranja nabubrenih pupova.

Odstraniti sve suhe grančice i mumificirane plodove.

Tretirati za mirna vremena, temperatura zraka iznad 5oC, koristiti što više škropiva, voćke treba „okupati“

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača i praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Sve informacije o sredstvima za zaštitu bilja može se naći na web adresi:http// fis.mps.hr/trazilicaszb/

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mail mara.maglic@ savjetodavna .hr

Pripremi za ispis