Obavijest proizvođačima koštićavog voća! 15.03.2018.

Posljednjih nekoliko dana bilježimo porast dnevnih temperatura zraka što je izrazito  pogodovalo bubrenju pupova na koštičavom voću. Kako meteorolozi za vikend najavljuju kišu i zahlađenje stoga preporučujemo da prije kiše obavite preventivnu zaštitu nasada s preparatima na bazi bakra (Champion, Champion flow SC, Nordox 75 WG, Neoram WG,  Cuprablau-Z, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Bordoška juha Caffaro, Bordoška juha Manica).  Provođenje preventivne zaštite važno je kako bi se potisnuli štetni organizmi koji prezimljuju na kori te suzbile infekcije gljivičnih uzročnika bolesti, kovrčavosti lista na breskvama i nektarinama (Taphrina deformans),  šupljikavosti lista koštićavih voćaka (Stigmina carpophila),  paleži cvijeta i mladica (Monilinia  laxa).  

Navedenim sredstvima može se dodati  Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron Top, Ovitex za  preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika ( jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog voćnog  pauka) ili koristite već gotove  kombinacije bakrenih i mineralnih ulja  Crveno ulje  ili  Modro ulje.

Korištenje bakrenih preparata na koštičavom voću dozvoljeno je samo u fazi mirovanja pupova tj. najkasnije do faze bubrenja pupova (pupovi se ne smiju početi otvoriti).  Također je važno da zaštitu obavite i u nasadima gdje je izvršena rezidba voćaka, te da veće rane nastale rezidbom premažete voćarskim voskom, kako bi spriječili ulazak patogenih organizama u biljku.

Kod provedbe zaštite preporučuje se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) .  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk
@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis