Obavijest voćarima! 26.01.2018.

Nakon provedene agrotehničke mjere rezidbe na voćkama (jabuka, marelica,breskva,nektarina, višnja, trešnja, šljiva ), a najkasnije do razvojne faze nabubrenih pupova uputno je napraviti zaštitu pripravcima  na osnovi bakra  (Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion, Champion Flow SC, Cuprablau Z, Bordoška juha 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP).

Navedenim pripravcima uputno je dodati Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje za zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika ( jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog pauka) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja trgovačkog naziva Crveno ulje.

Provođenjem preventivne zaštite voćke štitimo od uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis),  šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i rodnih  mladica (Monilinia laxa)  te kovrčavosti lista  ( Taphrina deformans) na breskvama i nektarinama kojima prijeti zaraza za vrijeme kišnog vremena.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Zaštitu napraviti prije najavljenih oborina uz povećani utrošak škropiva  prema uputama  na etiketi zaštitnog sredstva .

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr