Za programe promicanja poljoprivrednih proizvoda 27 milijuna eura više nego 2017. godine

Programi promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mogu obuhvaćati širok raspon od općih kampanja o zdravoj prehrani na određenim tržištima, do pojedinačnih sektorskih proizvoda koje mogu promovirati proizvođačke organizacije, udruge i sl. Prema najavama EU agencije za potrošače, zdravstvo, poljoprivredu i prehranu (CHAFEA), za ovogodišnju će kampanju pružiti i niz alata pomoći potencijalnim podnositeljima zahtjeva kako bi uspješno izradili i prijavili projekte.

EU povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan istaknuo je kako je EU najveći svjetski trgovac poljoprivrednim prehrambenim proizvodima i najbolja adresa na svijetu za kvalitetnu hranu. Financirat će se, među ostalim i programi koji promiču održivi uzgoj, kao i kampanje namijenjene promicanju zdrave prehrane i veće potrošnje voća i povrća.

Na natječaj se mogu javiti razne organizacije poput trgovačkih, proizvođačkih i agro-prehrambena tijela odgovorna za promidžbene aktivnosti, navode u EK. Za tzv. jednostavne programe mogu se prijaviti jedna ili više organizacija iz iste zemlje EU, dok za složene programe projekta mogu podnijeti najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija.

Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti sljedeći proizvodi:

 • proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim duhana
 • proizvodi iz Priloga I Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća kao što su:
 • pivo
 • čokolada i dobiveni proizvodi
 • kruh, peciva, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi
 • napici dobiveni od biljnih ekstrakata
 • tjestenina
 • sol
 • prirodne gume i smole
 • senf
 • slatki kukuruz
 • pamuk
 • jaka alkoholna pića sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća.

Kampanje koje slijede obično traju kroz tri godine, a prijave se mogu dostaviti do 12. travnja 2018. putem posebne web stranice, dok će Komisija potom procijeniti prijedloge i objaviti korisnike na jesen.

Više informacija bit će objavljeno tijekom niza "Info dana" koji će se organizirati diljem EU, a prvi će se održati 31. siječnja u Bruxellesu.

Pripremi za ispis