Povećanje sredstava potpore u okviru Mjere M7

Na spomenuti natječaj pristiglo je 263 prijava za Operaciju 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, a ukupna vrijednost tražene potpore prelazi iznos od 819 milijuna kuna. Odlukom Ministarstva poljoprivrede, uz prethodne konzultacije s Upravljačkim tijelom Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., podiže se razina raspoloživih sredstava potpore u Operaciji 7.2.2. sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna.

Očekuje se kako će ovo povećanje omogućiti sufinanciranje 214 projekata izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Podmjeri 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, navode u priopćenju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pripremi za ispis