Ministarstvo poljoprivrede protiv daljnjeg produljenja dozvole za upotrebu glifosata

 Izvješćem se zaključuje da nacionalni akcijski planovi koje su države članice trebale izraditi temeljem Direktive o održivoj upotrebi pesticida predstavljaju značajan iskorak, ali da se konačna ocjena može donijeti tek nakon što bude završen proces njihove revizije, koji je u tijeku. Tijekom rasprave, ministri su razmijenili ideje o trenutnim i budućim mjerama kako bi se postigli ciljevi Direktive te kako ubrzati provedbu integriranih načela upravljanja štetočinama.

Proteklih je godina na razini Europske komisije i EU Parlamenta u više navrata aktualizirana problematika uporabe pesticida zbog zahtjeva velikog broja skupina, nevladinih organizacija i pojedinaca koji traže odgovore od Komisije i država članica o ispunjavanju zahtjeva Uredbe 1107/2009 i Direktive 2009/128. Spomenuti propisi nalažu smanjenje rizika za ljude, životinje i okoliš od pesticida. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva poljoprivrede usvojila je Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida za razdoblje 2013. – 2023. godine kojim je njihovu uporabu svela na minimum.

„Postoje ozbiljne indicije o tome da je glifosat štetan za ljudsko zdravlje. Stoga, Ministarstvo poljoprivrede ostaje pri svom stajalištu da smo protiv daljnjeg produljenja dozvole za upotrebu glifosata u Europskoj uniji“

– izjavio je ministar Tolušić u Bruxellesu.

Ministar Tomislav Tolušić u raspravi je ukazao na nužnost edukacije poljoprivrednika o održivoj upotrebi pesticida, ali i kontrole u njihovoj primjeni, kao i na potrebu da se iz sredstava EU financiraju istraživanja o učincima sredstava za zaštitu bilja te da se osigura odgovarajuća potpora za poljoprivrednike koji bi prihvatili strože standarde u primjeni sredstava za zaštitu bilja.

„Hrvatska je zemlja bez GMO-a, želimo da ostane i bude zemlja zdravih poljoprivrednih proizvoda. Smatramo da, bez obzira na Zakon o održivoj uporabi pesticida, možemo bolje i kvalitetnije njima upravljati, te detaljnije provoditi inspekcije“

– istakao je ministar Tolušić nakon Vijeća.

Održana je rasprava i razmjena mišljenja oko održivog upravljanja tlom. Predsjedništvo je izvijestilo o razvoju konferencije na visokoj razini „Tlo za održivu proizvodnju hrane i održivi ekosustav“ koja se održala u Tallinnu u listopadu. Ministri su pozdravili inicijativu i raspravljali o tome kako održati trenutnu visoku razinu poljoprivredne proizvodnje osiguravajući da su poljoprivredna tla održiva te o mogućim strategijama za zaštitu vrijednih tala. Ministri su istakli specifičan problem gubljenja poljoprivrednog zemljišta potvrđujući da će rješenja najviše ovisiti o nacionalnim specifičnostima uz poticanje razmjene iskustava najboljih praksi.

Komisija je na sastanku izvijestila i o aktualnom stanju u međunarodnoj trgovini i trenutnom statusu pregovora za sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma. Slovačka i Češka su zajednički predstavile rezultate nedavno održanog sastanka na vrhu na temu dvojne kvalitete proizvoda na jedinstvenom tržištu. Svi potrošači u EU trebaju biti jednako tretirani, te uz sigurnost proizvoda, treba osigurati i jednaku kvalitetu bez obzira u kojoj državi članici se određeni proizvod stavlja na tržište. Hrvatska se od početaka razmatranja problematike dvojne kvalitete pridružila skupini država članica koje zagovaraju jednaku kvalitetu za sve. Ministar Tomislav Tolušić ponovio je stav da je predstojeći korak analiza i procjena postojećeg zakonodavnog okvira EU koji se odnosi na kvalitetu određenih kategorija prehrambenih proizvoda.