Završena javna berba kukuruza u Vaškoj

U pokusu je bilo zasijano 36 hibrida vegetacijskih skupina FAO 300, FAO 400 i FAO 500, s ciljem ostvarivanja što boljeg biološkog potencijala prinosa zrna uz pratnju vrlo intenzivne i visoke agrotehnike. U tom kontekstu izabrana je parcela izuzetne pogodnosti za uzgoj kukuruza što potvrđuje i analiza tla: pH u KCl iznosio je 7,3, sadržaj humusa 2 %, fosfor 23,7 a kalij 14,6 mg/100 g tla. Gnojidba je izvršena u sljedećim količinama/ha: u jesen je zaorano 500 kg NPK 0-20-30; predsjetveno je dato 150 kg UREE; pri sjetvi je još dodano 200 kg NPK 15-15-15 i 6 kg insekticida FORSA; a izvršena je i jedna međuredna kultivacija uz dodatak 200 kg KAN-a. Predkultura je bila soja, a sjetva je izvršena 25. travnja 2017. godine s brojem zasijanih zrna/ha ovisno o FAO vegetacijskim skupinama (78, 74 i 70 tisuća). Zaštita od korova provedena je nakon sjetve a prije nicanja usjeva preparatom Adengo u količini od 0,44 l/ha.

Apsolutni svi tehnološki uvjeti bili su zadovoljeni, no jedan čimbenik na koji direktno nismo mogli utjecati bili su klimatski uvjeti tijekom vegetacije. Visoke temperature i nedostatak oborina ove su godine bile presudan faktor velikih padova te osciliranja prinosa, kako na kukuruzu tako i na drugim jarim kulturama. Međutim, sretnim izborom same parcele dobrih fizikalnih svojstava, poklopila se još jedna pogodnost a to je sama mikro lokacija parcele koja je bila okružena prirodnim vodotocima sa stalno prisutnom vodom te je i u najtoplijim danima, a vrlo bitno i u fazi oplodnje, relativna vlaga zraka bila i preko 90 % (noću preko 90 %, danju oko 50 %). Bilo je tu i nešto kiše tijekom vegetacije, pa uz provedeni sustav agrotehnike i same gnojidbe, konačni rezultati izdvojenog djela parcele vaganih na 500 m2 bili su značajno iznad prosječnih, a pogotovo iznad prosjeka prinosa karakterističnog za ovu vegetacijsku godinu.

Apsolutno je nepošteno donositi zaključke o pojedinim hibridima, jer to je samo jedna godina, jedna lokacija i jedno ponavljanje (gledano na pokus u Vaškoj), međutim analizirajući vegetacijske FAO skupine na ovoj lokaciji,  i u širem okruženje, ova godina pogodnija je bila za kasnije vegetacijske skupine hibrida.

Rezultati:

FAO 300

FAO 400

FAO 500

Prosječna vlaga zrna

Prosječan prinos suhog zrna kg/ha

Prosječna vlaga zrna

Prosječan prinos suhog zrna kg/ha

Prosječna vlaga zrna

Prosječan prinos suhog zrna kg/ha

17,4

12334

18,4

13250

21,4

15571

 

Od ranijih hibrida ove godine, u pokusu s preko 13 t suhog zrna po ha istaknuli su se hibridi: P9903 i Kamparis.

U FAO 400 vegetacijskoj skupini ove godine, u pokusu  s preko 15 t suhog zrna po ha  istaknuo  se hibrid: Kapitolis.

Od kasnijih hibrida ove godine, u pokusu  s preko 16 t suhog zrna po ha  istaknuli su se hibridi: MAS56, P0725, SINCERO, SENKO i P0412.

Pregled ostvarenih prinosa ovogodišnjeg pokusa po hibridu prikazan je u tablici ispod:

Siniša Hrgović, dipl.ing.agr

Pripremi za ispis