Uzgojne organizacije u stočarstvu sufinancirati će se s 645 tisuća kuna

Cilj sufinanciranja uzgojnih organizacija u području stočarstva je podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju uzgojnih organizacija u području stočarstva.

Sufinancira se utemeljenje i/ili vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja u svrhu procjene uzgojne vrijednosti, unaprjeđenja i očuvanje pasmina i/ili vrsta domaćih životinja.

Korisnici potpore moraju imati suglasnost Ministarstva poljoprivrede za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, a djeluju na nacionalnoj razini kao uzgojne udruge, uzgojni savezi ili središnji uzgojni savezi. Napominjemo da uzgojne udruge koje su članovi uzgojnog saveza i/ili središnjeg saveza uzgajivača nemaju se pravo pojedinačno prijavljivati na poziv.

Udio opravdanih troškova (bez PDV-a) koji sufinancira Ministarstvo za provođenje programa rada uzgojnih organizacija iznosi 90%, a najviše do:

  • 40.000,00 kuna za uzgojne udruge koje djeluju na nacionalnoj razini,
  • 110.000,00 kuna za uzgojne saveze ili središnje uzgojne saveze.

Ako ukupni iznos svih prijava bude veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo poljoprivrede će Odlukom proporcionalno umanjiti jedinične iznose.

Rok za dostavu prijava za Poziv je do petka, 10. studenog 2017. godine u ponoć.

Prijava na Poziv (obavezna i dodatna dokumentacija) za sufinanciranje uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2017. godini dostavlja se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba OBAVEZNO čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb; s naznakom za Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2017. godini, „NE OTVARATI“.

Ovaj novac naše će uzgojne udruge i savezi znati dobro iskoristiti, a sredstva će im biti isplaćena do kraja godine. Čak i mala financijska pomoć poput ove,  korak je prema oporavku naše stočarske proizvodnje kojoj svi težimo i na kojoj zajedno radimo.

– izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

 

Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u podrucju stocarstva u 2017 godini

 

Pripremi za ispis