Održano predavanje u Vrani za poljoprivrednike Parka prirode Vransko jezero i okolice

Predavanja su pobudila veliki interes poljoprivrednika, koji su mogli čuti trenutno vrlo aktualnu temu o pravovremenoj berbi maslina. Značajan utjecaj na kvalitetu maslinova ulja ima stupanj zriobe ploda u trenutku berbe, sorta masline, načini berbe, transporta i ambalaža te prerada, što predstavlja važne korake u proizvodnji ekstra djevičanskog maslinova ulja. Prisutne se podsjetilo da su ove godine  područje Zadarske županije zadesile čak četiri velike elementarne nepogode, koje su utjecale na urod maslina: mraz u vrijeme cvatnje; dugotrajna suša s toplinskim udarima, koja je izazvala fiziološki stres uz odbacivanje ploda kod mnogih sorti; požari na pojedinim područjima županije, gdje su izgorjeli mnogobrojni maslinici, vinogradi i voćnjaci te obilne oborine, koje su dovele do nakupljanja plodova vodom.

Čuvanje i skladištenje maslinova ulja je daljnji korak u pravilnom pristupu u cilju održavanja ekstra djevičanske kvalitete maslinovog ulja, a na koje, u konačnici, ima utjecaj sam skladišni prostor, spremnici, temperatura, pretakanje i dr.


Foto: Iva Rogić, dipl. ing. agr., Park prirode Vransko jezero

Nakon predavanja razvila se interaktivna diskusija na izložene teme o maslinama i čuvanju maslinova ulja. Postavljena su mnoga pitanja od strane poljoprivrednika, koja su se odnosila na primjenu gnojidbe i zaštite maslina, obzirom na ograničenja  u proizvodnji  zbog zaštićenog ekosustava.

Nakon aktivne rasprave, poljoprivrednici su imali priliku upoznati se s temom višestruke sukladnosti,   koju čini niz zahtjeva i uvjeta, kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati u obavljanju svoje poljoprivredne djelatnosti, radi ostvarivanja prava na potpore u poljoprivredi. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava na potporu.

Budući da je u Parku prirode dozvoljeno pčelarenje i da brojni pčelari Zadarske županije donose svoje košnice u ovaj park, poljoprivrednici su upoznati s opasnostima za pčele prilikom kemijske zaštite poljoprivrednih površina. Upozoreni su na važnost pridržavanja pravilnika i pravovremenog informiranja Pčelarskog saveza prilikom zaštite svojih nasada.

Mirjana Dijan, dipl. ing. agronomije, stručna savjetnica za hortikulturu,

               Zvonimir Vlatković, dipl. ing. agronomije, viši stručni savjetnik za hortikulturu