Održana Radionica na otvorenom o prednosti primjene anti – drift mlaznica u zaštiti bilja

Radionica je održana za učenike četvrtih razreda srednje škole usmjerenja poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut, i poljoprivredni tehničar-opći smjer te za poljoprivrednike proizvođače ratarskih kultura.

Radionica se sastojala od praktičnog i teoretskog dijela. U teoretskom dijelu koji je održan u amfiteatru srednje škole Irena Brajević, dipl. ing. agr., iz Udruge CROCPA predstavila je različite projekte iz održive uporabe pesticida na kojima udruga trenutno radi kao što su Crocpa eko model, Sigurna primjena pesticida, Stop nezakonitim pesticidima i dr., kojima se podiže svijest korisnika SZB o zaštiti zdravlja ljudi i okoliša. Istaknuto je da je ova radionica nastavak uspješne suradnje Savjetodavne službe i Udruge CROCPA koja se počela provoditi 2008.godine kroz model zbrinjavanja ambalažnog otpada SZB.

U drugom dijelu predavanja Ivica Prpić, dipl. ing. agr., iz Savjetodavne službe, održao je prezentaciju na temu sigurne primjene SZB prskalicama, gdje je naglasio važnost pravilnog izbora mlaznica pri sprječavanju pojave zanošenja kapljica vjetrom i važnost edukacije poljoprivrednika. Kod primjene SZB mora se voditi računa o sinergiji između vremenskih uvjeta i kvaliteti primjene, gdje kvaliteta primjene ovisi o više čimbenika kao što su: izbor veličine i modela mlaznice, radnoj brzini, radnom tlaku i visini prskanja. Prikazane su vrste mlaznica i njihove glavne karakteristike rada kao što su veličina kapljica i oblik mlaza, te pozitivni učinci kod korištenja anti-drift mlaznica (low drift i injektorske mlaznice) u vidu smanjenja zanošenja kapljica i pokrivenosti sredstva na samoj biljci.

Nakon završenog teoretskog djela praktični dio radionice nastavljen je na površinama poljoprivrednog dobra srednje škole gdje je obavljen prikaz rada prskalice opremljene standardnim mlaznicama i anti-drift mlaznicama. Uz pomoć vodo-osjetljivih listića mogli su se na licu mjesta vidjeti učinci pojedinih mlaznica nakon prskanja, prvenstveno kroz pokrivenost površine i veličinu kapljica. Veličine kapljica koju produciraju mlaznice pri određenom protoku, obliku i kutu mlaza su jedan od najvažnijih faktora koji direktno utječu na zanošenje (drift).

Osim prikaza pozitivnog učinaka anti-drift mlaznice održan je i prikaz baždarenja prskalice, gdje su učenici poljoprivredne škole koristeći propisanu zaštitnu opremu mjerili protok mlaznica, određivali brzinu rada traktorske prskalice, vršili izračun potrošnje škropiva pri određenom radnom tlaku. Zaključeno je da su izbor mlaznice, radni tlak i brzina kretanja glavni parametri za preciznu raspodjelu SZB na određenu površinu. Svim polaznicima radionice ispred udruge CROCPA uručeni su setovi osobne zaštitne opreme.

Zaključeno je da mali broj poljoprivrednika u RH koristi anti-drift mlaznice, te je želja da se kroz edukacije i radionice kao što je ova utječe na svijest poljoprivrednih proizvođača da spoznaju prednosti korištenja anti-drift mlaznica.

Dario Đurđević, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis