Učestala pojava sve brojnije druge generacije kukuruznog moljca

U novije vrijeme kukuruzni moljac se pojavljuje diljem Njemačke. Može ga se naći čak i na većim višim nadmorskim visinama. Na jugu se, ove godine (2017.), proučava pojava tzv. bivoltne vrste* kukuruznog moljca. Ova vrsta umjesto jedne, razvija dvije generacije tijekom godine. Budući da za svoj razvoj, od jaja do leptira, zahtijeva manju sumu efektivnih temperatura, let leptira počinje mjesec dana ranije. Leptiri se pojavljuju sredinom lipnja, umjesto uobičajeno sredinom svibnja. Bivoltni kukuruzni moljac javio se prije svega jugozapadno od Freiburga – objašnjava Kerstin Hüsgen iz Poljoprivredno tehnološkog centra Augustenberg (LTZ-Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg).

*Ovisno o tome koliko generacija u jednoj godini izlijeće, vrste možemo podijeliti u tri skupine: univoltne (jedna generacija u godini), bivoltne (dvije generacije u godini), te multivoltne/polivoltne (više od dvije generacije u godini) (Sweeney, 1984).

Praćenje leta leptira bivoltne vrste zahtjeva posebni monitoring, jer feromonske lovke kojima se prati početak leta i brojnost leptira poznate univoltine vrste kukurunog moljca, ne daju pouzdane rezultate u praćenju "novije" bivoltne vrste. Stoga je u istraživanja uključena i mogućnost praćenje leta leptira pomoću svjetlosnih lovki.

Slika 1: Razvoj ličinki sprječava opskrbu biljaka vodom i hranjivim tvarima (Foto: Grössner)

Rizik štete od kukuruznog moljca općenito se može smanjiti usitnjavanjem kukuruzinca. Prije oranja, nakon berbe, moguće je stabljike kukuruza ukloniti horizontalnim malčerom, uz malu potrošnju energije. U proljeće slijedi ponovna obrada i čišćenje tla od ostataka biljaka. S druge pak strane, poljoprivredna gospodarstva koja prakticiraju reduciranu obradu tla bez pluga trebala bi koristiti vertikalni malčer sa čekićima jer intenzivnije radi. Međutim, ako se na parceli nalazi mnogo kukuruzinca, stroj teško dopire do stabljika, pri čemu se povećava rizik od ponovne pojave kukuruznog moljca.

Slika 2: Svjetlosna lovka privlači mužjake i ženke kukuruznog moljca (Foto: LTZ Augustenberg)

*Ovisno o tome koliko generacija u jednoj godini izlijeće, vrste možemo podijeliti u tri skupine: univoltne (jedna generacija u godini), bivoltne (dvije generacije u godini), te multivoltne/polivoltne (više od dvije generacije u godini) (Sweeney, 1984).

Prilagođen prijevod: Marija Ševar

Pripremi za ispis