Obavijest poljoprivrednicima! 12.09.2017.

Sva poljoprivredna gospodrstav pa tako i obiteljska poljoprivredna gospodrastva imaju zakonsku obvezu  ambalažni otpad nastao nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja pravilno zbinuti.

Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K.d.o.o.  i pritom posjedniku otpada ovjeriti Prateći list.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB u okviru akcije „Prateći list“ za područje Šibensko-kninske županije provest će se 20.09.2017.  (srijeda) na lokalitetima:

 Primošten Burni, Draga 6, od 10:00 -11:30

 Drniš lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Još jednom želimo podsjetiti i na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri).  Svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. trebali su biti barem jednom pregledani u ovlaštenim ispitnim stanicama.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis