Obavijest proizvođačima uljane repice! 06.09.2017.

Na području Brodsko-posavske županije u tijeku je sjetva uljane repice. Nakon iznimno visokih temperatura i suše tijekom srpnja i kolovoza, ali i oborina u posljednjih nekoliko dana očekujemo vrlo brzo klijanje i nicanje usjeva uljane repice kao i korovskih vrsta. Nakon sjetve, a prije nicanja kulture obično se radi zaštita od korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova može se primijeniti jedan od herbicida: Butisan S, Devrinol 45 FL, Kerb 50 W, Teridox 500 EC, Koban 600, Sultan 50 SC, Kalif Mega, Clomate, Clematis.

Za suzbijanje samo jednogodišnjih uskolisnih korova: Dual Gold 960 EC.

Za suzbijanje samo jednogodišnjih širokolisnih korova: Reactor 360 CS, Kalif 480 EC, Boss, Clap 300 SL, Lontrel 300.

Napominjemo da su navedeni herbicidi zemljišni herbicidi koji se koriste nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em), neki od njih koriste se i nakon nicanja usjeva uljane repice (post-em). Zemljišnim herbicidima se ne mogu uspješno suzbijati višegodišnji korovi. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida bitna je količina i raspored oborina, te dobra pripremljenost oranica.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Kršić@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis