Obavijest proizvođačima uljane repice 01.09.2017.

Od zadnjeg tjedna mjeseca kolovoza do kraja prve dekade mjeseca rujna traju optimalni rokovi sjetve uljane repice na području SZ Hrvatske. U razdoblju od 10.8.-31.8. 2017. zabilježili smo deset vrlo vrućih dana tijekom kojih su u središnjem dijelu Županije najviše temperature zraka bile veće od 30°C, s najvišom temperaturom koja je 27. kolovoza o.g. iznosila 35,9°C! Ovisno o lokalitetu u danima 19.-28. kolovoza o.g. palo je od 16,4 do 45,2 mm kiše (najviše je oborina zabilježeno u zapadnom, a najmanje u istočnim krajevima Županije) (vidi Tablicu 1.). Nove oborine očekujemo u naredna 2-3 dana (u količini 10-tak mm). U takvim uvjetima očekujemo vrlo brzo klijanje i nicanje usjeva uljane repice u svega nekoliko dana!

Tablica 1. Neki meteorološki podaci zabilježeni na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja tijekom razdoblja 10.-30. kolovoza 2017. godine:

Lokalitet

Ukupno padalina

Najveća brzina vjetra*

Najviša dnevna temperatura

Najniža temperatura

Trnovčak

45,2 mm

12,2 km/h

34,5°C

9,8°C

Belica

23,8 mm

27,7 km/h

35,0°C

8,3°C

Orehovica

29,8 mm

11,5 km/h

35,9°C

7,1°C

D. Pustakovec

16,4 mm

16,9 km/h

35,3°C

7,7°C

*zabilježeno olujno nevrijeme 19./20.8. 2017.

Uljana repica je usjev gustog sklopa koji za razliku od drugih industrijskih ratarskih usjeva relativno dobro konkurira porastu korova. Ipak, u uvjetima nešto rjeđeg sklopa na kakve sijemo suvremene hibride i moguće slabijeg jesensko-zimskog porasta bienalni korovi mogu pričiniti štete. Također, proteklih je sezona na nekim poljima gdje se u plodoredu uljana repica sije nakon krušnih žitarica samonikla pšenica bila neželjena biljna vrsta u glavnom usjevu!

Tablica 2. Neki zemljišni herbicidi dopušteni za suzbijanje korova u usjevu uljane repice u našoj zemlji:

Djelatna tvar

Pripravak

Doza ili količina

Namjena

dimetaklor

Teridox 500 EC

2-3 lit./ha

Pre-em i u fenofazi 2-3 lista; travni i neki širokolisni korovi

(S)-metolaklor

Dual Gold EC

1,25-2,4 lit./ha

Pre-em

klomazon

Kalif EC

0,15-0,2 lit./ha

Pre-em; neki travni i širokolisni korovi

Reactor, Clomate

0,33 lit./ha

klomazon + metazaklor

Kalif Mega CS i SC

3,0 lit./ha

Pre-em; neki travni i širokolisni korovi

metazaklor

Butisan SC

2-3 lit./ha

Pre-em; širokolisni korovi

napropamid

Devrinol

2,5 lit./ha

Inkorporirati na dubinu 2-5 cm; travni i širokolisni korovi

petoksamid

Koban 600 EC

2,0 lit./ha

Pre-em i BBCH 14; travni i neki širokolisnati korovi

propizamid

Kerb WP

1,0 kg/ha

Post-em od BBCH 14 do sredine prosinca; travni i neki širokolisni korovi te Cuscuta

U Tablici 2. navedeni su najvažniji zemljišni herbicidi koji se koriste nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em) dopušteni za primjenu u usjevima uljane repice u našoj zemlji, od koji se neki koriste i nakon nicanja usjeva uljane repice (post-em). Zemljišnim herbicidima se ne mogu uspješno suzbijati višegodišnji ("rizomni") korovi. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida bita je količina i raspored oborina (optimalna vlažnost zemljišta), te dobra pripremljenost oranica.

Ovisno o dominantnim korovima prema povijesti parcela iz prethodnih sezona proizvođači uljane repice mogu u narednom razdoblju koristiti neki od navedenih zemljišnih herbicida sukladno njihovim uputama i ograničenjima. Optimalni utrošak škropiva je 200-300 lit./ha.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis