Obavijest voćari! 11.08.2017.

Nasade jabuka  zaštititi pripravcima kontaktnog djelovanja protiv fuzikladija i pepelnice i pripravcima koji djeluju na skladišne bolesti  a protiv štetnika insekticide(jabučni savijač) vodeći računa o broju dozvoljenih primjena kroz vegetaciju kao i o karenci primjenjenih sredstava.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis