Obavijest proizvođačima kupusa 02.08.2017.

Praćenjem pojave leptira u kupusu uz pomoć žutih ljepljivih ploča utvrđena je visoka populacija leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella) i kupusne sovice (Mamestra brassicae). Primijećen je i let leptira kupusnog bijelca iznad polja kupusa i njihovih gusjenica na kupusu. Gusjenice velikog kupusara (Pieris brassicae) su žućkasto zelene sa crnim pjegama i rijetkim dlakama. Nešto manje od njih su gusjenice malog kupusara (Pieris rapae) koje su zelenkaste sa žućkastom prugom. Hrane se mekim dijelovima lista, pa od listova može ostati samo glavna žila.

S toga pregledajte biljke kupusa na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provedite zaštitu primjenom jednog od insekticida: Avaunt 15 SC, Alvarede, Laser, Affirm, Direkt SC, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Karate Zeon, Sumialfa 5 FL i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis