Zašto je potrebno obavezno ukloniti staro lišće jagode nakon berbe

Staro lišće sa dvogodišnjeg nasada jagode (nasad na kojem je već izvršena 1 berba) potrebno je ukloniti(ošišati) iz više razloga:

  • Uklanjanjem starog lista neposredno nakon berbe jagode (konac lipnja i srpanj) smanjuje se evaporacija, a time je i potreba za vodom same biljke bitno smanjena, što naročito dolazi do izražaja u vrućem i sušnom periodu kao što je to ove godine, a posebno na onim površinama gdje su količine vode ogranićene.
  • Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Upravo iz tog razloga potrebno je sve ošišano lišće iznijeti iz nasada i spaliti ga.
  • Rezanjem starog lišća postiže se bolja prozračnost nasada, čime se smanjuje mogućnost zaraze bolestima.
  • Zajedno sa tim starim lišćem uklanjaju se također i vriježe koje isto tako iscrpljuju samu biljku i iz tog razloga potrebno ih je odstraniti.

Sam način uklanjanja starog lišća može se izvršiti na više načina; Ako se radi o manjim površinama onda se može jednostavno odrezati oštrim škarama, a ako su te površine veće, onda je moguće malčiranje ili pak košnja trimerima (tkzv. flakserice). Pošto se jagoda danas najčešće proizvodi na PVC mulč folijama, a ispod koje se nalazi crijevo za navodnjavanje „kap po kap“, koje je vrlo osjetljivo na oštre alate, potrebno je pažljivo raditi da ne bi došlo do mehaničkog oštećenja folije a posebno crijeva, jer je poslije veliki problem „zakrpati“ takvo crijevo, kako ono ne bi nepotrebno ispuštalo vodu.

Nakon uklanjanja starog lišća potrebno je nasad dobro zaljevati i prihranjivati kako fertirigacijom tako i folijarno s određenom kombinacijom gnojiva ovisno o roku tj. fenofazi biljke. Isto tako potrebno je pratiti i prisutnost bolesti i štetnika.

Ovdje posebno skrećem pažnju na one površine na kojima se jagoda kultivira već nekoliko godina uzastopce, da se obrati pozornost na bolesti korijena i korijenovog  vrata, posebno ako se radi o teškim tlima s visokim nivoom podzemnih voda. Obavezno prije zime ići fertirigacijom s nekim fungicidom koji je efikasan za spomenute bolesti.

Neke sorte jagode (clery, arosa) nakon šišanja starog lišća mogu ponovno, doduše u manjoj mjeri, izdiferencirati cvijet tako da se može očekivati i berba manjih količina jagode, međutim taj plod je dosta sitan i nije kvalitetan kao onaj u proljeće, tako da je taj cvijet najbolje pokidati kako ne bi dodatno iscrpljivao samu biljku.

Pošto će jagoda do jeseni izdiferencirati veći broj cvijetnih pupova (poneke sorte 10-12 pa i više) potrebno je ostaviti 3-5 dobro razvijenih pupova, a sve ostale ukloniti oštrim nožem. Ali to su već radovi koji se vrše u proljeće prilikom čišćenja nasada.

 

Marijan Mavračić dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik Grad Zagreb