Obavijest vinogradarima! 31.07.2017.

Visoke temperature i visoka relativna vlaga zraka tijekom srpnja pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze ( Uncinula necator) u vinogradima koji su bili slabije zaštićeni. U vinogradima u kojima prevladavaju kasne sorte poput graševine, šipona i sl. još uvijek postoji opasnost od pojave pepelnice, s obzirom na to da su bobe osjetljive na infekciju sve do promjene boje/ mekšanja.

U takvim vinogradima potrebno je primijeniti jedan od pripravaka za suzbijanje pepelnice.  Budući da očekujemo ranije dozrijevanje grožđa ove godine, dobro je koristiti jedan od pripravaka s kraćom karencom, kao što su: Dynali EC, Kusabi, Collis SC ili Luna Experience. Potrebno je odabrati onaj pripravak koji  je ove godine bio najmanje korišten, kako bi  se spriječila pojava rezistentnosti.

U vinogradima u kojima je već došlo do mekšanja/ promjene boje bobica, primjena fungicida treba biti usmjerena na zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea).  Mogu se koristiti Switch 62,5 WG, Done, Cantus, Geoxe i sl.

Na području Krapinsko- zagorske županije velik je broj trsova koji pokazuju simptome zaraze zlatnom žuticom vinove loze. Simptomi su sve očitiji prema kraju ljeta. Listovi se uvijaju po rubovima prema unutra i poprimaju žutu boju. Trsove koji pokazuju simptome ove bolesti potrebno je iskrčiti iz vinograda.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG  ( tj. upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava) mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetničkie pakete.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                              Sanja Gregurić, dipl.ing.agr, 091/ 4882 745
                                                                              E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis