Obavijest proizvođačima oraha ! 31.07.2017.

U nasadima oraha na žutim pločama je zabilježen ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) .

Zaštitu protiv ovog štetnika moguće je provoditi pripravcima Calypso 480 SC i Imidan 50 WG i to od kraja srpnja do početka rujna sa razmacima između tretiranja do 14 dana .

Pripravak Laser registriran za suzbijanje jabučnog savijača , Coragen  20 SC registriran  za suzbijanje  štetnih gusjenica dok su insekticidi iz skupine sintetskih piretroida: Decis 100 EC, Scatto,Rotor super, Kaiso registrirani za suzbijanje lisnih ušiju i neki za suzbijanje jabučnog savijača .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis