Obavijest proizvođačima jabuke ! 31.07.2017.

U zadnjoj dekadi mjeseca srpnja bilježimo i dalje zabilježen  let treće generacije minera okruglih mina(Leucoptera malifoliella) te dosta jaki let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella). U ovoj godini u nekim  plantažnim nasadima jabuka imamo dosta jake  zaraze minerom ,visoke temperature će i dalje pogodovati razvoju ovih štetnika stoga je potrebno ponoviti zaštitu : Actara ( karenca 21 dana), Calypso SC 480(karenca 14 dana),Mospilan 20 SP(karenca 14 dana), Coragen 20 (karenca 14 dana), Affirm(karenca 7 dana). Posljednja četiri insekticida imaju dopuštenje i za suzbijanje jabučnog savijača,

S obzirom da se ovaj tjedan očekuju izuzetno visoke temperature , tretiranja obavljati u večernjim ili ranojutarnjim satima .

Posljednje zaštite protiv bolesti jabuke: krstavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) moguće je provesti fungicidima  kraćih karenci: Nativo 75 WG (karenca je 14 dana uz ograničenje od maksimalno 3 tretmana u sezoni), Zato plus (karenca 21 danuz ograničenje od maksimalno 3 tretmana u sezoni),Zato 50 WG (karenca je 14 dana uz ograničenje od maksimalno 3 tretmana u sezoni).

Kod sorata koje ranijih epoha dozrijevanja protiv bolesti truleži plodova jabuke može se upotrijebiti pripravak Topsin M 500 SC čija je karenca 14 dana i ima dopuštenje za jednu primjenu tijekom vegetacije.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis