Obavijest proizvođačima jabuka! 26.07.2017.

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama!

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana (12.07. 2017.)! Dominiralo je vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje! Najviša dnevna temperatura bila je u rasponu od 30,1° do 33,7°C uzastopno u danima 18.-23. srpnja o.g.! Oborina je u proteklom razdoblju padalo jedino u noćima  22./23.7., i 24./25. srpnja o.g. u količinama od 17,6 mm (Trnovčak) do 32,4 mm (Orehovica)! Relativna vlažnost je vrlo visoka, npr. prosječna srpanjska vrijednost iznosi 80,0 % na otvorenom polju uz okućnicu na području općine Donji Kraljevec! U nasadima jabuka pokrivenim mrežom protiv tuče prosječna mjesečna relativna vlažnost zraka je >90 %! Zbog vjetrovitih dana i toplijih noći zadržavanje vlage na lisnim organima nije trajalo pretjerano dugo, ukupno tijekom mjeseca srpnja o.g. od 2.690 minuta (Belica) do 5.525 minuta (Novakovec, nasad pod mrežom protiv tuče uz rijeku Muru). U narednih nekoliko dana nove su oborine moguće u popodnevnim ili večernjim (noćnim) satima u obliku pljuskova lokalnog karaktera, a pritom će nadalje biti vrlo vruće i sparno (>30°C)(nakon 30. srpnja o.g.)!

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina još uvijek će pogodovati u narednih 40-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera). Od početka mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju kemijski tretirati.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. Već smo u protekloj preporuci naglasili da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

 U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium).

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci!

Izbor pripravaka za ljetne i završne zaštite nasada jabuka i krušaka od uzročnika biljnih bolesti objavljen je u preporuci od 12. srpnja o.g.! Primjerice, moguće je u završnim aplikacijama planirati  izbor pripravaka: Zato WG 50 (K=21 dan) (3x); Nativo WG (K=14 dana) (3x), Luna Experience SC (K=14 dana) (2x) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*) (3x). Od 2015. dopuštenje za suzbijanje truleži plodova jabuka  uzrokovane patogenim vrstama Neofabrea spp. (problem u nekim nasadima na sorti Zlatni delišes) ima pripravak Topsin 500 SC (K=14 dana) (1x).

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana! Voditi računa o najvećem broju dopuštenih primjena pojedine djelatne tvari tijekom jedne sezone na istoj površini!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, ponovno je u kritičnom broju zabilježen od početka druge polovice mjeseca srpnja o.g. (najviše u danima 5.-21. srpnja o.g.) na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i značajan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Bilježimo i slabiju populaciju leptira savijača kožice plodova (Archips). U narednom razdoblju očekujemo i pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis).

Druga generacija leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je u danima nakon 10. srpnja o.g. značajno manja od kritičnih brojeva!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika, a pripravci za njihovo suzbijanje navedeni su u preporuci od 12. srpnja o.g.! Primjerice, moguće je za tu namjenu koristiti jedan od dopuštenih pripravaka: Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan 22 EC (1x, K = 21 dan), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

VAŽNO: U nasadima jabuka gdje su zabilježene totalne štete od niskih proljetnih temperatura (21. i 22. 4. 2017.) ne treba poduzimati mjere zaštite protiv skladišnih uzročnika bolesti, kao niti protiv uzročnika "crvljivosti" plodova jabuka! U takvim nasadima nakon svakih 40-70 mm oborina preporučujemo ponoviti mjere zaštite protiv uzročnika krastavosti i pepelnice, te redovito pratiti populaciju najvažnijih fizioloških štetnika: različitih vrsta uši (Aphis, Dysaphis, Quadraspidiotus, Eriosoma) i fitofagnih grinja (Panonychus, Aculus, Tetranychus)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis