Obavijest voćarima! 21.07.2017.

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je 22 dana. U tom razdoblju prevladavalo je suho i iznadprosječno toplo vrijeme. Manje količine oborina zabilježene su u vidu lokalnih pljuskova. Takve vremenske prilike pogoduju razvoju štetnika, ponajprije crvenog voćnog pauka. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog štetnika i da ukoliko nisu do sada izvršili njegovo suzbijanje to učine narednih dana. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) preporučujemo akaricide: Masai (karenca 21 dan), Zoom 11 SC (karenca 28 dana), Vertimec 018 EC (karenca 28 dana) ili Kraft (karenca 28 dana).

Tijekom srpnja kontinuirano bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te preporučamo voćarima da redovito obavljaju suzbijanje ovog štetnika primjenom insekticida kao što su Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Reldan 22 EC (karenca 21 dan), Mospilan 20 SP (karenca 14 dana), Coragen 20 (karenca 14 dana), Affirm (karenca 7 dana) i sl.

U zaštiti nasada jabuka protiv uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) predlažemo primijeniti fungicide kontaktnog mehanizma djelovanja: na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG),  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), ciprodinila (Chorus 50 WG, Chorus 75 WG) ili kombinirani (Zato plus, Tercel).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora ili strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna Experience). Pripravci na bazi strobilurina i navedeni kombinirani pripravci registrirani su za suzbijanje pepelnice i krastavosti jabuka.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis